ZDL Šentvid
Ob zdravstvenem domu 1

Predstojnica: Mojca Prica, dr. med., spec.

Uradne ure:
torek: od 8.00 do 9.oo in od 14.00 do 15.00

Telefon: (01) 5837 - 418
E-pošta: taj.sen@zd-lj.si