ZDL Šentvid
Ob zdravstvenem domu 1

Predstojnica: Simona VELKAVRH KIRN, dr. dent. med.

Uradne ure
torek: od 8h do 9h in od 14h do 15h 

Telefon: (01) 5837 - 418
E-pošta: simona.velkavrh-kirn@zd-lj.sii