ZDL Šiška
Derčeva ulica 5

Predstojnica: Aleksandra Banović Groznik, dr. dent. med.

Uradne ure za oddajo pohval in pritožb:
vsak dan: od 7.00 do 19.00 (pri informatorju enote)
vsak dan: od 10.00 do 14.00 (v tajništvu enote)

Telefon: (01) 5815 - 268
E-pošta: taj.sis@zd-lj.si