Udeležencei pridobijo informacije o njihovi telesni pripravljenosti, prav tako se jim ponudi individualni nasvet za zdravju prijazno telesno dejavnost. Delavnica obsega:

izvedbo preizkusa hoje na 2 km ali
6-minutni preizkus hoje ali
2-minutni test stopanja na mestu ter
skladno z rezultatom in zdravstvenim stanjem udeleženca, strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Udeleženci prav tako pridobijo motivacijo za spremembo gibalnih navad in za vključitev v nadaljne poglobljene zdravstvenovzgojne delavnice z ozirom na ogroženost, obolelost in prisotne dejavnike tveganja.