Napotitev v delavnico ni potrebna. Udeležijo se je lahko vsi odrasli.

Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja ter se pri tem naučili veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.

Prepoznali boste vidike doživljanje stresa, se naučili prepoznati in obvladovati čustva, spoznali duševne motnje, povezane s stresom.

Naučili se boste reševati probleme – načrtovati odziv na stresne situacije, ter se tako opremili za delovanje v vsakodnevnem življenju.