ZDL Vič - Rudnik
Šestova ulica 10

Predstojnica: Katja Dejak Gornik, dr.med., spec.

Uradne ure
Torek: 9.00 - 13.00

Telefon: (01) 2004 - 535
E-pošta: katja.dejak-gornik@zd-lj.si