Uporabnike storitev zobozdravstvenih ambulant v ZD Jarše, Kvedrova cesta 31, obveščamo, da je dejavnost Zobozdravstvenega varstva odraslih v ZD Jarše zaradi zagotavljanja varnega okolja od 9.3.2020 do preklica, začasno preseljena v ZD Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana. V trenutni epidemiološki situaciji zaradi kadrovske stiske v enoti Jarše ne moremo urediti dodatnega nadzorovanega vstopa v obliki triažnega mesta, kot to zagotavljamo v večjih enotah. Glede na usmeritve in priporočila NIJZ in Ministrstva za zdravje v zvezi s pojavom koronavirusa v tem trenutku tako ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije kakovostne in varne zdravstvene obravnave uporabnikov storitev.


Zobozdravnika sta začasno preseljena v ZD FUŽINE, Preglov trg 14, Ljubljana:
- Nataša Knežić Vranić, dr.dent.med. – I.nad.
- Orce Velkovski, dr.dent.med. – I.nad.

Vse informacije o urniku dela preseljenih izvajalcev pacienti prejmejo na telefonski številki hišne centrale enote ZD Fužine na tel.: 01/54 72 800 ter spletnem urniku posameznega izvajalca na spletni strani www.zd-lj.si.

Vse uporabnike prosimo za razumevanje.