Dejavnosti osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistično ambulantne dejavnosti v ZDL so:

 


ZD Ljubljana na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

 • spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
 • zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
 • zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 • patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,
 • neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
 • zdravstvene preglede športnikov,
 • zdravstvene preglede nabornikov,
 • ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
 • diagnostične in terapevtske storitve,
 • specialistično ambulantno dejavnost.

ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za širše območje Ljubljane (PHE, razvojne ambulante).