Spoštovane pacientke in pacienti,

glede na usmeritve MZ in NIJZ ter v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja, bo cepljenje proti covid-19 v prvi fazi v splošni populaciji namenjeno starejšim od 60 let in kroničnim bolnikom, ki imajo večje tveganje za potek bolezni. Cepljenje bo predvidoma potekalo postopoma glede na dostopnost cepiva, tako da bo najprej namenjeno starejšim od 80 let, nato starejšim od 70 let, nato starejšim od 60 let in nato tudi mlajšim kroničnim bolnikom.

Interes za cepljenje lahko sporočite po telefonu oziroma po elektronski pošti v ambulanto vašega osebnega zdravnika. Nadaljnja navodila glede cepljenja boste prejeli s strani osebnega zdravnika, ko bo cepljenje glede na prednostne skupine izvedljivo.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede cepljenja proti covid-19

Ne pozabimo, da lahko vsak izmed nas pomembno zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe s SAR-CoV-2 z izvajanjem osnovnih ukrepov, kot so:
- redno in temeljito umivanje rok;
- razkuževanje rok, v primeru, da voda in milo nista dostopna;
- ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
- izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni (upoštevamo varno razdaljo 1,5 metra);
- upoštevamo pravilno higieno kašlja;
- upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo najmanj 1,5 m oz 2 m.

Ostanite zdravi!