NIJZ: Priporočila za cepljenje proti COVID 19_oktober 2021

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19, vendar je cepljenje s cepivom Janssen začasno ustavljeno. Osnovno cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tri tedne, pri cepivu Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri cepivu Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4 -12 tednov.

Zaradi boljše učinkovitosti in manj resnih zapletov pri mRNA cepivih v primerjavi z vektorskimi cepivi, je priporočljiva uporaba mRNA cepiv; vektorska cepiva se lahko uporabijo le na izrecno željo osebe, ki se cepi (ob tem je treba osebo opozoriti na možnost neželenih učinkov) ali v primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana.

Koga cepimo?

Cepljenje izvajamo za osebe starejše od 12 let iz baze naročenih zVEM, osebe pa lahko na cepljenje pridejo tudi brez naročanja v za to predvidenih terminih.

Vljudno vabljeni, da se cepljenja udeležite brez naročanja v spodaj navedenih terminih. Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja.

V cepilnem centru preverjamo identiteto posameznikov, zato prosimo, da na cepljenje prinesete tudi osebni dokument s sliko.

Pred cepljenjem izpolnite tudi vprašalnik in ga prinesete s seboj na cepljenje. Vprašalnik o zdravstvenem stanju pred cepljenjem in izjava o privolitvi v cepljenje

Kje poteka cepljenje?

Cepljenje proti covid-19 poteka v ZD Center, Metelkova ulica 9 v kletnem delu. Osebe za cepljenje proti covid-19 vstopajo skozi glavni vhod, v ločeni vrsti, kjer jih bodo na cepljenje usmerili zaposleni in varnostnik.

Kje se lahko prijavim na cepljenje?

Na cepljenje se lahko prijavite tukaj.

Pri izvajanju množičnega cepljenja v tako velikem obsegu in z različnimi cepivi ni možno prenaročanje termina cepljenja. Po odpovedi termina avtomatično ostanete na seznamu za vabljenje, kar pomeni, da boste nov termin cepljenja prejeli ponovno preko SMS sporočila.

Cepljenje v prosto dostopnih terminih

Prosto dostopni termini cepljenja (brez naročanja) proti covid-19 so od  18. 10. do 22. 10. 2021 na voljo v naslednjih terminih:

Cepljenje proti covid 19 18. 22.10

Prost dostop do cepljenja pomeni, da oseba pride na cepilno mesto in počaka, da pride na vrsto. Če želi biti oseba cepljena na termin brez čakanja, se na cepljenje še vedno lahko prijavi oz. naroči.

Cepljenje na domu za nepokretne in gibalno ovirane

Izvajamo tudi cepljenja na domu za nepokretne in gibalno ovirane. Osebe se obrnejo na izbranega osebnega zdravnika, da izda nalog za patronažo.

Cepljenje mladostnikov starih 12 let in več

Cepljenje mladostnikov proti covid-19 starih 12 let in več se v cepilnih centrih izvaja na enak način kot cepljenje odraslih. Mladostniki so lahko cepljeni s cepivoma Comirnaty (Pfizer) in Spikevax (Moderna).

Glede na trenutno razpoložljive podatke je, zaradi možnosti nekoliko večjega tveganja za
miokarditise/perikarditise pri mlajših po cepivu Spikevax v primerjavi s cepivom Comirnaty, pri mlajših od 30 let priporočljiva uporaba cepiva Comirnaty.

Mladostnike lahko prijavite preko aplikacije zVEM ali pa se udeležite cepljenja v prosto dostopnih terminih.

Glede privolitve velja enako kot pri drugih cepljenjih: pri otrocih mlajših od 15 let je za cepljenje potrebna privolitev staršev, zato je pri cepljenju potrebno spremstvo staršev/skrbnikov ali pisna privolitev staršev/skrbnikov. Pri otrocih starih 15 let in več privolitev staršev ni potrebna.

3. odmerek (poživitveni oz. dodatni odmerek)

Poživitveni odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme 6 mesecev po osnovni shemi za poživitev in podaljšanje zaščite po cepljenju. Dodatni odmerek pomeni dodatni odmerek osnovne sheme pri težje imunsko oslabljenih osebah, ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši.

Uporaba cepiva Comirnaty in Spikevax je odobrena za 3. dodatni odmerek za imunsko oslabljene osebe stare 12 let in več; uporaba cepiva Comirnaty pa tudi za 3. poživitveni odmerek za osebe stare 18 let in več.

Uporaba tretjega/poživitvenega odmerka cepiva proti covid-19 je priporočljiva za:
- oskrbovance DSO
- osebe stare 65 let in več in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost

S tretjim/poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse ostale, ki so opravili osnovno cepljenje proti covid-19, če tako želijo.

Za tretji odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo. V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo. S tretjim/poživitvenim odmerkom s cepivom Comirnaty je možno cepljenje tudi za vse ostale osebe stare 18 let in več. Ker poživitveni odmerek cepiva Spikevax zaenkrat ni registriran za uporabo, naj osebe iz skupin za katere ni posebej priporočen in ga želijo prejeti na lastno željo, izpolnijo izjavo.
Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim/poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev.
Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, tretjega/poživitvenega odmerka ne potrebujejo.

Težje imunsko oslabljenim osebam se priporoča 3. odmerek cepiva proti COVID-19 kot dodatni odmerek osnovne sheme, ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši. Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom naj bo v teh primerih 4 tedne.

Osebe, ki želijo tretji odmerek, lahko pridejo na cepljenje v prosto dostopnih terminih.

Cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19 

Ker so osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni).

Strokovno stališče je, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 9 mesecih dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju. Če je minilo več kot 9 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje. (Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT zaenkrat omogoča izdajo ustreznega DCP le prebolevnikom, ki so bili z enim odmerkom cepljeni največ do 180 dni od pozitivnega PCR testa; če je minilo več kot 180 dni, morajo za DCP prejeti dva odmerka cepiva z dvo-odmerno shemo.).

Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje.

Termin cepljenja za drugi odmerek

V obdobju predvidenem za cepljenje z drugim odmerkom, boste o terminu cepljenja obveščeni preko SMS sporočila.Prosimo vas, da skrbno spremljate sporočila na mobilnem telefonu. V kolikor nimate možnosti prejetja SMS sporočila, vas bomo kontaktirali po stacionarnem telefonu.
Če čakate na drugi odmerek in niste prejeli vabila, nam to sporočite e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si.

Kontakti za informacije o organizaciji cepljenja

V zvezi z vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva se obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas najbolje pozna in je edini pristojen za odgovarjanje na strokovne dileme. Z vsemi ostalimi vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva, se lahko obrnete tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje in spletno stran www.cepimose.si.

Pacienti se v primeru težav pri naročanju preko zVEM obrnejo na e-naslov podpora@ezdrav.si oz. preko telefonske številke 080 72 99.

V primeru vprašanj o organizaciji in izvedbi cepljenja lahko pokličete na telefonsko številko 01 4723 710 (ob delovnikih od 11.00 - 13.00 ure) oz. pišete e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si