NIJZ: Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19 april 2022

V Sloveniji je trenutno dostopnih 6 cepiv proti covid-19:
- mRNA cepiv: Comirnaty 30 in Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) ter Spikevax (Moderna);
- vektorski cepivi: Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen (Johnson&Johnson);
- proteinsko cepivo: Nuvaxovid (Novavax).

S strani Evropske agencije za zdravila (EMA) so za osnovno cepljenje registrirana cepiva: Comirnaty 30 (Pfizer/BionTech) za osebe, stare 12 let in več, Spikevax (Moderna) za osebe, stare 6 let in več (za osebe 6-11 let – polovičen odmerek), cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson) in Nuvaxovid (Novavax) za odrasle, stare 18 let in več. Cepivo Comirnaty 10 je registrirano za osnovno cepljenje otrok starih 5-11 let.

Za cepivi Comirnaty 30 in Spikevax je odobrena uporaba tudi za 3. dodaten odmerek za imunsko oslabljene osebe stare 12 let in več. Za ti dve cepivi  je odobrena uporaba tudi za poživitveni odmerek, pri cepivu Comirnaty 30 za osebe stare 12 let in več in pri cepivu Spikevax za osebe stare 18 let in več.

Cepivo Comirnaty 10 je odobreno za uporabo tudi kot 3. dodaten odmerek za imunsko oslabljene otroke stare 5-11 let.

V skladu z nacionalnimi priporočili je zaradi boljše učinkovitosti in manj resnih zapletov pri mRNA cepivih v primerjavi z vektorskimi cepivi priporočljiva uporabo mRNA cepiv. Pri osebah, ki še niso pričele s cepljenjem, je enako priporočljiva uporaba proteinskega rekombinantnega cepiva Nuvaxovid.

Vektorska cepiva se lahko uporabijo le na izrecno željo osebe, ki se cepi (ob tem je treba osebo opozoriti na možnost neželenih učinkov) ali v primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana (v tem primeru se lahko uporabi tudi proteinsko cepivo).

Glede na trenutno razpoložljive podatke je, zaradi možnosti nekoliko večjega tveganja za miokarditise/perikarditise pri mlajših po cepivu Spikevax v primerjavi s cepivom Comirnaty, pri mlajših od 30 let priporočljiva uporaba cepiva Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ali pa cepiva Nuvaxovid (Novavax), vendar se lahko uporabi tudi cepivo Spikevax (Moderna) v skladu z odobreno uporabo cepiva (za osebe stare 6 let in več).

Kaj potrebujete ob cepljenju?
Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja.
V cepilnem centru preverjamo identiteto posameznikov, zato prosimo, da na cepljenje prinesete tudi osebni dokument s sliko.
Pred cepljenjem izpolnite tudi vprašalnik
in ga prinesete s seboj na cepljenje. Vprašalnik o zdravstvenem stanju pred cepljenjem in izjava o privolitvi v cepljenje

Kje poteka cepljenje?
Cepljenje proti covid-19 poteka v ZD Center, Metelkova ulica 9, v 3. nadstropju. Osebe za cepljenje proti covid-19 vstopajo skozi glavni vhod, v ločeni vrsti, kjer jih bodo na cepljenje usmerili zaposleni in varnostnik.

Kje se lahko prijavim na cepljenje?
Na cepljenje se lahko prijavite tukaj (aplikacija zVEM) ali tukaj https://narocanja.zd-lj.si/275

Pri izvajanju množičnega cepljenja v tako velikem obsegu in z različnimi cepivi ni možno prenaročanje termina cepljenja. Po odpovedi termina avtomatično ostanete na seznamu za vabljenje, kar pomeni, da boste nov termin cepljenja prejeli ponovno preko SMS sporočila.

Cepljenje na domu za nepokretne in gibalno ovirane
Izvajamo tudi cepljenja na domu za nepokretne in gibalno ovirane. Osebe se obrnejo na izbranega osebnega zdravnika, da izda nalog za patronažo.

Cepljenje otrok starih 5-11 let
Cepljenje proti covid-19, je posebej priporočljivo za otroke, stare 5-11 let, s kroničnimi boleznimi in otroke, ki so v stiku z osebami z večjim tveganjem za hud potek covid-19 in jih ni mogoče učinkovito zaščititi s cepljenjem (npr. imunsko oslabljene osebe, sorojenci s kroničnimi boleznimi). Cepljenje proti covid-19 je smiselno in varno tudi za ostale otroke, stare 5-11 let, saj tudi pri njih učinkovito prepreči okužbe ter zmanjša možnost hujšega poteka in zapletov covid-19. Z zmanjšanjem možnosti širjenja okužbe pa cepljenje otrokom omogoča tudi nemoteno šolanje in življenje.

Priporočljivo je, da se cepljenje otrok starih 5-11 let opravi s cepivom Comirnaty 10, cepljenje otrok starih 6-11 let se lahko opravi tudi s cepivom Spikevax (polovičen odmerek).

Cepljenje se lahko izvaja v cepilnih centrih na enak način kot cepljenje mladostnikov in odraslih.

Pri otroku, ki je med prvim in drugim odmerkom cepljenja proti covid-19 dopolnil 12 let, se za cepljenje z drugim odmerkom lahko uporabi cepivo Comirnaty 10 (oz. polovičen odmerek cepiva Spikevax).

S seboj prinesite otrokovo cepilno knjižico.

Cepljenje mladostnikov (12-17 let)
Osnovno cepljenje proti covid-19 je priporočljivo za vse mladostnike stare 12 let in več, poživitveni odmerek (cepivo Comirnaty 30) pa predvsem za mladostnike s kroničnimi boleznimi, lahko pa ga prejmejo tudi zdravi mladostniki.

Cepljenje mladostnikov se lahko izvaja v cepilnih centrih na enak način kot cepljenje odraslih.

Glede privolitve velja enako kot pri drugih cepljenjih: pri otrocih mlajših od 15 let je za cepljenje potrebna privolitev staršev, zato je pri cepljenju potrebno spremstvo staršev/skrbnikov ali pisna privolitev staršev/skrbnikov. Pri mladostnikih starih 15 let in več privolitev staršev ni potrebna.

Osnovno cepljenje
Osnovno cepljenje se le pri cepivu Janssen (Johnson&Johnson) opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivih Comirnaty 30, Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) in Nuvaxovid (Novavax) najmanj tri tedne, pri cepivu Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri cepivu Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4-12 tednov. Če ni možno upoštevati priporočenih presledkov in je presledek daljši, se cepljenje z drugim odmerkom opravi ob prvi priložnosti.

Poživitveni in dodatni odmerki
a. Poživitveni odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme po zaključeni osnovni shemi cepljenja za poživitev in podaljšanje zaščite po osnovnem cepljenju.

Priporočljiv je za vse osebe stare 18 let in več (tudi osebe, ki so za osnovno shemo prejele tri odmerke) in za mladostnike s kroničnimi boleznimi stare 12-17 let, lahko pa ga prejmejo tudi zdravi mladostniki.

Za vse osebe z okrnjeno imunostjo, ki so že prejele tri odmerke cepiva, je priporočljiv tudi 4. odmerek 3-6 mesecev po tretjem odmerku.

Osebe, ki so bile cepljene s cepivom Janssen, se lahko cepijo tudi z drugim poživitvenim (torej tretjim) odmerkom, vendar le ob podpisu izjave (v prilogi), ker taka uporaba ni registrirana s strani EMA.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z mRNA cepivi ali kot »mešana shema« (Vaxzevria in mRNA cepivo), in poživitvenim odmerkom, je 3-6 mesecev, če pa je oseba opravila osnovno cepljenje z vektorskimi cepivi (ali v tujini z drugimi cepivi odobrenimi s strani SZO), pa je priporočljiv presledek vsaj 2 meseca po osnovnem cepljenju.

Za poživitveni odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo:

- Comirnaty 30 (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek;

- Spikevax (Moderna) – polovičen odmerek (0,25 ml, 50 mcg); predvsem za osebe starejše od 30 let.

V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Ker uporaba cepiva Nuvaxovid za poživitveni odmerek še ni odobrena, se lahko uporabi le ob podpisu izjave.

b. Dodaten odmerek, je odmerek, ki ga oseba prejme kot dodatnega k osnovni shemi cepljenja in je priporočljiv za težje imunsko oslabljene osebe (opredeljene v točkah 1, 2, 4, 5 in 7 na seznamu posebej ranljivih kroničnih bolnikov* oz. v skladu s presojo lečečega specialista), ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši.

Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem in dodatnim odmerkom naj bo v teh primerih 4 tedne.

Za dodaten odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo:

- Comirnaty 30 (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek, za osebe stare 12 let in več;

- Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) – poln odmerek, za otroke stare 5-11 let;

- Spikevax (Moderna) – poln odmerek (0,5 ml; 100 mcg); predvsem za osebe starejše od 30 let.

V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Cepljenje oseb, ki so prebolele covid-19
Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele covid-19, je priporočljivo opraviti 1-6 mesecev po preboleli bolezni.

Cepljenje oseb, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, je priporočljivo 3 do 6 mesecev po začetku bolezni.

Za osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene (3 dogodki: 2x cepljenje, 1x prebolelost oz. 2 dogodka: 1x cepljenje (Janssen), 1x prebolelost – ne glede na zaporedje dogodkov), je priporočljivo cepljenje s poživitvenim odmerkom 3-6 mesecev po zadnjem dogodku.

Cepljenje v primeru znane ALERGIJE za penicilin, cvetni prah, hrano, pik žuželke
Pri pacientih z znano alergijo za penicilin, cvetni prah, hrano, pik žuželk NI ovire za cepljenje proti covid-19. Svetuje se opazovanje 30 minut po cepljenju.

Kdaj je cepljenje odsvetovano?

  • v primeru bolezni z ZVIŠANO TELESNO TEMPERATURO – cepljenje se prestavi;
  • v primeru znane ALERGIJE NA SESTAVINE CEPIVA:
    Cepiva mRNA (Comirnaty, Moderna/Spikevax) odsvetujemo pri osebah, ki so alergične za sestavine cepiva oziroma za polietilenglikol/makrogol/polisorbat: osebe, ki so v preteklosti imele reakcijo po kemoterapevtiku doxorubicinu (pri farmacevtski obliki, ki vsebuje polietilenglikol - Doxil), pripravku za čiščenje pred kolonoskopijo (Moviprep), kontrastu za izvedbo ultrazvoka (Definiy), metilprednizolon acetatu ali  medroksiprogesteronu za injiciranje. Cepiva mRNA so odsvetovana pri osebah, ki so po prvem odmerku mRNA cepiva doživele anafilaksijo.

Za ostale osebe z znano alergijo za druge alergene NI ovire za cepljenje proti Covid-19.

Pacienti z idiopatsko anafilaksijo ali z anafilaksijo po drugih cepljenih v preteklosti se cepijo v bolnišnici, in sicer na kliniki Golnik. Na cepljenje jih napoti osebni zdravnik, ki jim v ta namen izda napotnico.

Pri pacientih, ki so na subkutani imunoterapiji se svetuje, da je med injekcijo subkutane imunoterapije in cepljenjem interval vsaj teden dni.

Morebitni stranski učinki po cepljenju
Stranski učinki se najpogosteje pojavijo že isti dan proti večeru. Najpogosteje poročani neželeni učinki so bili občutljivost na mestu injiciranja, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah, splošno slabo počutje, vročičnost in zvišana telesna temperatura > 38°C, mrzlica, bolečine v sklepih in siljenje na bruhanje. Večina neželenih učinkov je blagih do zmernih in po navadi minejo v nekaj dneh po cepljenju.

Kako blažiti stranske učinke po cepljenju?
Svetujemo počitek, zniževanje povišane telesne temperature, najpogosteje s paracetamolom (Lekadol/Daleron), zadostno hidracijo, tople napitke.

V katerem primeru je potrebno poklicati zdravnika?
Nujno zdravniško pomoč naj pacienti poiščejo, kadar opazijo kombinacijo katerega koli od naslednjih simptomov:
- omedlevica ali omotičnost,
- spremembe srčnega utripa,
- kratka sapa,
- piskajoče dihanje,
- otekanje ustnic, obraza ali grla,
- koprivnica ali izpuščaj,
- siljenje na bruhanje ali bruhanje,
- bolečine v trebuhu.

Več informacij je dosegljivih na spletni strani NIJZ:  https://www.nijz.si/sl/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-cepljenja-proti-covid-19

Termin cepljenja za drugi odmerek
V obdobju predvidenem za cepljenje z drugim odmerkom, boste o terminu cepljenja obveščeni preko SMS sporočila.Prosimo vas, da skrbno spremljate sporočila na mobilnem telefonu. V kolikor nimate možnosti prejetja SMS sporočila, vas bomo kontaktirali po stacionarnem telefonu.
Če čakate na drugi odmerek in niste prejeli vabila, nam to sporočite e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si.

Kontakti za informacije o organizaciji cepljenja
V zvezi z vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva se obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas najbolje pozna in je edini pristojen za odgovarjanje na strokovne dileme. Z vsemi ostalimi vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva, se lahko obrnete tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje in spletno stran www.cepimose.si.

Pacienti se v primeru težav pri naročanju preko zVEM obrnejo na e-naslov podpora@ezdrav.si oz. preko telefonske številke 080 72 99.

V primeru vprašanj o organizaciji in izvedbi cepljenja lahko pišete e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si