Kje poteka cepljenje?

Cepljenje proti covid-19 poteka na Gospodarskem razstavišču (GR) v Ljubljani, dvorana A, skladno z nacionalno strategijo cepljenja za tiste paciente, ki sodijo v prioritetne skupine za cepljenje.

Vprašalnik pred cepljenjem

Osebe pred cepljenjem izpolnijo vprašalnik in ga prinesejo s seboj na cepljenje. Vprašalnik o zdravstvenem stanju pred cepljenjem in izjava o privolitvi v cepljenje

Kje se lahko prijavim na cepljenje?

Na cepljenje se lahko prijavite tukaj.

Interes za cepljenje lahko sporočite tudi v ambulanto osebnega zdravnika po telefonu oziroma po elektronski pošti.

V kolikor imate vsebinska vprašanje v zvezi s cepljenjem ali cepivi, se obrnite na svojega osebnega zdravnika. Prav tako so odgovori na številna vprašanja glede cepljenja dostopni na www.cepimose.si.

Obvezno sporočanje odpovedi

Če ste že bili cepljeni drugje oz. ste se odločili, da se ne boste cepili, pa ste na cepljenje prijavljeni, nas o tem obvezno obvestite preko gumba »Odpoved termina«, da termin lahko ponudimo drugim. Prav tako nas obvestite preko gumba »Odpoved termina«, če se na določeni termin cepljenja ne morete udeležiti. Zaradi velikega števila dnevnih cepljenj prenaročanje ni možno.
V primeru, da se cepljenja ne udeležite (npr. iz razloga bolezni ali poškodbe), vas bomo kontaktirali neposredno iz cepilnega centra oziroma boste prejeli nov termin cepljenja.

Kdo je trenutno na vrsti za cepljenje?

V tednu od 10.5.2021 do 16.5.2021 pričenjamo s cepljenjem oseb mlajših od 50 let ter nadaljujemo s cepljenjem za:
- kronične bolnike stare od 18 do 49 let,
- posebej ranljive kronične bolnike stare od 18 do 49 let,
- zdravstvene delavce in sodelavce, zaposlene in oskrbovance v DSO in SVZ, udeležence Olimpijskih in Paraolimpijskih iger; kritično infrastrukturo,
- osebe starejše od 50 let in posebej ranljivi kronični bolniki (2. odmerek).

Obvestilo- cepljenje z drugim odmerkom Moderne

Zaradi nezadostne količine cepiva za cepljenje z drugim odmerkom cepiva Moderna v tekočem tednu, smo morali prenaročiti osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom Moderne dne, 3. 4. 2021 in delno dne, 2. 4. 2021, za teden dni kasneje, ko bo cepivo predvidoma dobavljivo. Enotedenski zamik cepljenja z drugim odmerkom sicer ne predstavlja nobenega zdravstvenega in varnostnega tveganja.

Vsi omenjeni so že prejeli nov termin cepljenja z drugim odmerkom, to je 8. 5. 2021.

Cepljenje pri osebah, ki so prebolele covid-19

Po preboleli bolezni covid-19, se v telesu vzpostavi naravna imunost, ki nas predvidoma nekaj mesecev ščiti pred boleznijo. Cepivo proti covid-19 pri večini cepljenih izzove bolj učinkovit in dolgotrajnejši imunski odziv, zato je tudi po prebolelem covidu-19 smiselno cepljenje in sicer se cepljenje svetuje 6 mesecev po začetku bolezni.

Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele covid-19, se lahko opravi samo z enim odmerkom cepiva proti covid-19, in sicer v kolikor je od začetka bolezni minilo do 8 mesecev.

V kolikor po cepljenju s prvim odmerkom cepiva oseba zboli s covid-19, je termin drugega odmerka cepiva 6 mesecev po začetku bolezni.

Kje prejmem termin za drugi odmerek?

Po opravljenem cepljenju s prvim odmerkom cepiva boste vabljeni na cepljenje z drugim odmerkom neposredno s strani cepilnega centra. Termin cepljenja z drugim odmerkom je odvisen od vrste cepiva, ki ste ga prejeli:
- cepivo Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vsaj 21 dni oz. 3 tedne,
- cepivo Moderna 28 dni oz. 4 tedne,
- cepivo AstraZeneca 12 tednov.

V obdobju predvidenem za cepljenje z drugim odmerkom, boste o terminu cepljenja obveščeni preko SMS sporočila, ne glede na to, da ste ob prvem cepljenju že prejeli termin cepljenja z drugim odmerkom. Prosimo vas, da skrbno spremljate sporočila na mobilnem telefonu.
V kolikor nimate možnosti prejetja SMS sporočila, vas bomo kontaktirali po stacionarnem telefonu. Na cepljenje na Gospodarsko razstavišče ne prihajajte brez predhodnega povabila.
Če čakate na drugi odmerek in niste prejeli vabila, nam to sporočite e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si.

Cepljenje z drugim odmerkom cepiva ASTRAZENECA

Vse osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca obveščamo, da bodo na cepljenje z drugim odmerkom vabljene po 12-ih tednih od prvega cepljenja oziroma skladno s strokovnimi priporočili NIJZ in Ministrstva za zdravje. Na cepljenje z drugim odmerkom cepiva AstraZeneca bodo osebe vabljene preko SMS sporočila ali klica na stacionarni telefon s strani cepilnega centra ZD Ljubljana.

Organizacija in potek cepljenja

Cepljenje proti covid-19 v sklopu cepilnega centra ZD Ljubljana se izvaja skladno z nacionalno strategijo cepljenja in navodili Ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Cepilni center ZD Ljubljana organizira cepljenje proti covid-19 za odraslo populacijo opredeljeno pri zdravnikih ZD Ljubljana in pri zdravnikih koncesionarjih iz Mestne občine Ljubljana ter primestnih občin (Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Vodice, Škofljica).

Tedensko obravnavamo več tisoč oseb, kar predstavlja izjemen logistični in organizacijski zalogaj. Cepivo naročamo tedensko na NIJZ, pri tem izhajamo iz podatkov o izraženem interesu za cepljenje v posamezni ciljni skupini, ki je na vrsti za cepljenje glede na nacionalno strategijo. Pri naročanju cepiva je namreč potrebno natančno navesti, komu je cepivo namenjeno, kateri starostni oz. prioritetni skupini glede na nacionalno strategijo cepljenja. To pomeni, da ne moremo naročiti cepiva za ciljno skupino, ki še ni na vrsti za cepljenje. Glede na omejeno količino cepiva, izbira cepiva s strani posameznika v trenutnih razmerah žal ni mogoča.

Hitrost cepljenja je neposredno odvisna od količine prejetega cepiva, pri čemer na prejeto količino cepiva nimamo vpliva. Podatke o cepljenih sprotno vnašamo v elektronski register cepljenih oseb in se iz dneva v dan posodabljajo.

Dostop za gibalno ovirane

Dostop z avtomobilom je možen do vhodnih vrat cepilnega mesta na Gospodarskem razstavišču. Prav tako so na vhodu na voljo invalidski vozički, če ga posameznik potrebuje in dodatna pomoč s strani zdravstvenega osebja.

Kontakti za informacije o organizaciji cepljenja

Vezano na vprašanja o organizaciji cepljenja v ZD Ljubljana lahko pišete na e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si ali pokličete na kontaktno telefonsko številko 01 4723 710, ob delovnikih od 11.00 - 13.00 ure.

Telefonska številka oz. e-naslov sta namenjena izključno informacijam o organizaciji in izvedbi cepljenja - prejem prvega in/ali drugega odmerka cepiva; morebitne odpovedi termina, v kolikor nimate možnosti odpovedi izvesti preko sistema za prijavo na cepljenje.

Z vsemi ostalimi vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva, se obrnite na izbranega osebnega zdravnika, Nacionalni inštitut za javno zdravje, spletno stran www.cepimose.si ali na spletno stran ZD Ljubljana (zavihek Testiranje in cepljenje).

Potrdilo o prebolelem covid-19

Potrdilo o prebolelem covid-19 opredeljuje, da je oseba covid-19 prebolela in kdaj ga je prebolela. Navedena časovna opredelitev neposredno vpliva na eventuelna nadaljnja testiranja in cepljenje proti covid-19. Pri osebah, ki niso bile testirane s PCR testom, je izdaja potrdila o prebolelem covid-19 v domeni strokovne presoje zdravnika in podatkov v zdravstveni dokumentaciji pacienta (simptomi sumljivi za covid-19, epidemiološki podatki, ali naveden tesen stik z osebo s potrjenim covid-19), ki omogočajo tudi časovno opredelitev, kdaj je pacient covid-19 prebolel. Za izdajo potrdila o prebolelem covid-19 ni dovolj izključno pozitiven izvid protiteles na SARS-CoV-2, saj trenutni serološki testi niso dovolj zanesljivi za presojo kužnosti ali zaščiti posameznika pred ponovno okužbo, prav tako ne omogočajo časovne opredelitve, kdaj je pacient bil v stiku s virusom SARS-CoV-2.

Pri osebah, ki so imele pozitivni bris na SARS-CoV-2, je izvid brisa vsem pacientom dostopen na spletni strani zVEM, za izpis potrebujejo digitalno potrdilo. Izvid pozitivnega brisa lahko izpiše tudi osebni zdravnik iz Centralnega registra podatkov o pacientu s pomočjo profesionalne kartice. Tovrsten izpis je za pacienta brezplačen. Naveden izvid je uraden dokument in v tem primeru pacienti dodatnih potrdil ne potrebujejo.

Izdaja potrdila s strani osebnega zdravnika je samoplačniška storitev, za katero je v ZD Ljubljana skladno z veljavnim Cenikom za izdajo spričeval, potrdil in mnenj, potrebno plačilo v znesku 15,00 EUR.

Potrdilo o cepljenju proti covid-19

Vsi pacienti na lokaciji cepljenja neposredno po cepljenju prejmejo brezplačno potrdilo o cepljenju, na katerem je zapisan termin cepljenja z obema odmerkoma cepiva, vrsta cepiva in serija cepiva. Na dnu je tudi zapis, da potrdilo o cepljenju služi kot dokazilo o opravljenem cepljenju. S tem potrdilom je možen tudi prehod meje. Izpis vseh cepljenj je pacientom dostopen tudi na spletni strani zVEM s pomočjo digitalnega potrdila. Informacije o e-storitvah zVEM.