V zvezi z vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva se obrnite na svojega osebnega zdravnika, ki vas najbolje pozna in je edini pristojen za odgovarjanje na strokovne dileme. Vse ambulante, katerih pacienti se cepijo v okviru cepilnega centra ZDL, imajo vpogled v cepljenje opredeljene populacije in vpogled v vabljenje na cepljenje opredeljenih pacientov. Preverijo lahko tudi morebitne razloge za neprejeto vabilo oz. ustrezno popravijo napačne podatke ali termin vabljenja na cepljenje s prvim odmerkom, če so za navedeno utemeljeni razlogi na strani pacienta.

Telefonska številka 01 4723 710 (ob delovnikih od 11.00 - 13.00 ure) oz. e-naslov covidcepljenje@zd-lj.si sta namenjena izključno informacijam o organizaciji in izvedbi cepljenja - prejem prvega in/ali drugega odmerka cepiva ter za morebitne odpovedi termina, če nimate možnosti odpovedi izvesti neposredno preko spletne strani ZD Ljubljana -odpoved cepljenja.

Pri izvajanju množičnega cepljenja v tako velikem obsegu in z različnimi cepivi NI MOŽNO PRENAROČANJE TERMINA CEPLJENJA. V primeru, da se cepljenja ne morete udeležiti, prosimo, da odpoved cepljenja uredite na povezavi, v odpovedi lahko tudi navedete razlog za odpoved termina. Po odpovedi termina avtomatično ostanete na seznamu za vabljenje, kar pomeni, da boste nov termin cepljenja prejeli ponovno preko SMS sporočila.

Odgovori na najpogostejša vprašanja in dileme glede cepljenja so objavljeni na naši spletni strani (zavihek Testiranje in cepljenje), da bi razbremenili telefonsko številko in e-naslov cepilne pisarne za tiste paciente, ki dostopa do teh informacij nimajo.

Z vsemi ostalimi vsebinskimi vprašanji vezano na cepljenje in cepiva, se lahko obrnete tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje in spletno stran www.cepimose.si.