Skladno s spremembami in dopolnitvami priloge 6 nacionalne strategije cepljenja proti covid-19 z dne 15.4.2921 so med prednostne skupine za cepljenje v 6. točki uvrščeni tudi zaposleni pri upravljalcih kritične infrastrukture, v skladu z zakonodajo s tega področja.

Upravljalci kritične infrastrukture iz Osrednjeslovenske statistične regije se za izvedbo cepljenja po 3. maju 2021 dogovorijo s cepilnim centrom Ministrstva za obrambo RS (Vojaška zdravstvena enota), Štula 23 A, Ljubljana-Šentvid.