Po vzoru večjih simulacijskih centrov (SimUniversity SESAM), smo tudi letos v SIM centru ZD Ljubljana (SIM center ZDL) organizirali dogodek Best CPR team. Best CPR je strokovno srečanje, ki ga organiziramo z namenom krepitve znanja zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev v kriznih situacijah v zdravstvu. Zdravstveni delavci imajo tako možnost sodelovati v izobraževalni izkušnji, v kateri med seboj tekmujejo kot ekipe, ki sodelujejo v visoko realističnih simulacijskih scenarijih pod nadzorom izkušenih strokovnjakov s področja klinike in simulacij. Vsi scenariji so pripravljeni tako, da zagotavljajo varno, izobraževalno in prijetno učno okolje.

Na tekmovanju je letos sodelovalo 6 timov: Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Visoka zdravstvena šola Celje, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (2 teama) in Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Ekipe so v enem dnevu doživele kar 4 visoko realistične simulacije, različnih življenjsko ogrožujočih stanj: simulacija oskrba vitalno ogroženega otroka, simulacija poškodovanca, simulacija paliativnega bolnika in simulacija reanimacije odvisnika.

Udeleženci so bili med čakanjem na scenarij ves čas povezani z dogajanjem v SIM centru ZDL preko družbenih omrežij, kjer smo jim postopoma razkrivali scenarije, na katere so se lahko uspešno pripravili. Dogodek smo zaključili z izjemno poučnim debrifingom vseh scenarijev, na katerem so bili prisotni vsi udeleženci.

Na dogodku so sodelovali tudi strokovnjaki iz področja zdravstva, ki so na koncu podali svoja opažanja ter povratne informacije udeležencem. Predstojnica Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva ZDL

izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, je poudarila strateško pomembnost ustanovitve Simulacijskega centra: “Zdravstveni timi morajo biti kompetentni tudi takrat, ko nastopijo nujna stanja in ko nas pacienti resnično najbolj potrebujejo. V SIM centru ZDL se je do sedaj izobraževalo že več kot 15.000 udeležencev, izstopno znanje po obisku usposabljanja je več kot 89%.”

Svetovalka v zdravstveni negi ZDL Robertina Benkovič je podelila posebno nagrado za pogum udeleženki iz Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, ki je samostojno izpeljala vse 4 simulacije.

Strokovna direktorica Tea Stegne Ignjatovič, si je kot vsako leto tudi letos pobliže ogledala vse scenarije. Bila je izjemno zadovoljna nad rezultati, ki jih lahko dosežemo z usposabljanjem s simulacijami v zdravstvu. Podelila je plaketo za najbolje pripravljen scenarij. Letos jo je prejela inštruktorica SIM centra  ZDL Nina Kastelic.

S svojim prihodom je dogodek počastila predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman. Izpostavila je pomembnost udeležbe na dogodkih, kjer si vsi prisotni izmenjujejo znanja in se skupaj učijo. Znanje in praksa sta ključna za uspešno delovanje na profesionalnem področju.

Direktorica  ZDL izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič je izpostavila pomen usposabljanja v SIM centru ZDL, kjer z najsodobnejšo opremo in z naprednimi simulacijami v zdravstvu ustvarjamo pogoje, ki se resnično približajo realnemu kliničnemu okolju. Poudarila je: “Obravnava kriznih situacij v zdravstvu je za ves tim stresna izkušnja. Ker je delež takih situacij nizek, je ključno timsko usposabljanje, vsi udeleženci s tem pridobijo zaupanje v svoje znanje in sposobnost ter tako zmanjšajo stres ob nudenju pomoči. Namen strokovnega srečanja Best CPR team je spodbujanje h kontinuiranemu izobraževanju ter predvsem timskemu sodelovanju v tekmovalnem duhu, kjer pride do izraza ne samo znanje, temveč tudi organiziranost, način sodelovanja vseh vpletenih in hitrost reagiranja. Le s takim načinom usposabljanja zmanjšujemo nastanek napak v klinični praksi in to predstavlja izjemno priložnost za implementiranje dobrih praks tudi v delovno okolje. “

Direktorica ZDL je podelila naziv Best CPR team, ki ga je letos prejela skupina iz Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto.

Zmagovalna ekipa simulacija paliativa 

Na sliki zmagovalna ekipa Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto - simulacija paliativa.