Potrdilo o cepljenju proti covid-19

Vsi pacienti na lokaciji cepljenja neposredno po cepljenju prejmejo brezplačno potrdilo/kartonček o cepljenju, na katerem je zapisan termin cepljenja z obema odmerkoma cepiva, vrsta cepiva in serija cepiva. Na dnu je tudi zapis, da potrdilo o cepljenju služi kot dokazilo o opravljenem cepljenju.

V kolikor pacient želi potrdilo o opravljenem cepljenju iz baze eRCO (gre za potrdilo v slovenskem in angleškem/italijanskem/madžarskem jeziku), je le-to dostopno vsem osebam na Portalu zVEM (Potrdilo o cepljenju - Portal zVEM) s pomočjo digitalnega potrdila ali SMSPass-a.

EU digitalno COVID potrdilo (DCP) pacient lahko pridobi:
- z digitalnim potrdilom preko portala zvem.eZdrav.si,
- ob cepljenju na cepilnem mestu,
- v lekarnah (z doplačilom).

Potrdilo o prebolelem covid-19

Potrdilo o prebolelem covid-19 opredeljuje, da je oseba covid-19 prebolela in kdaj ga je prebolela. Navedena časovna opredelitev neposredno vpliva na eventuelna nadaljnja testiranja in cepljenje proti covid-19. Pri osebah, ki niso bile testirane s PCR testom, je izdaja potrdila o prebolelem covid-19 v domeni strokovne presoje zdravnika in podatkov v zdravstveni dokumentaciji pacienta (simptomi sumljivi za covid-19, epidemiološki podatki, ali naveden tesen stik z osebo s potrjenim covid-19), ki omogočajo tudi časovno opredelitev, kdaj je pacient covid-19 prebolel. Za izdajo potrdila o prebolelem covid-19 ni dovolj izključno pozitiven izvid protiteles na SARS-CoV-2, saj trenutni serološki testi niso dovolj zanesljivi za presojo kužnosti ali zaščiti posameznika pred ponovno okužbo, prav tako ne omogočajo časovne opredelitve, kdaj je pacient bil v stiku s virusom SARS-CoV-2.

Izdaja takega potrdila s strani osebnega zdravnika je samoplačniška storitev, za katero je v ZD Ljubljana skladno z veljavnim Cenikom za izdajo spričeval, potrdil in mnenj, potrebno plačilo v znesku 15,00 EUR.

Izpis izvida pozitivnega brisa na SARS-CoV-2

Pri osebah, ki so imele pozitivni bris na SARS-CoV-2, je izvid brisa vsem pacientom dostopen na spletni strani zVEM, za izpis potrebujejo digitalno potrdilo ali SMSPass. Vsi pacienti po opravljenem testiranju na koronavirus oz. po opravljenem brisu PCR ali HAGT prejmejo rezultat izvida preko SMS sporočila iz centralnega sistema za obveščanje NIJZ.