Cepilni center ZD Ljubljana od 1. 6. 2021 za prijave in vabljenje na cepljenje uporablja nacionalni sistem zVEM+Cepljenje in hkrati izvaja cepljenje za vse, ki so se do 31. 5. 2021 prijavili v bazo ZD Ljubljana (GZ). Do popolnega prehoda na sistem zVEM+Cepljenje, ki se bo zaključilo 16. 6. 2021, lahko zaradi združevanja podatkov dveh baz prihaja do podvojevanja vabil. Do podvojevanja lahko prihaja tudi, če so se osebe prvič cepile drugje. Če je posameznik prejel dve vabili na cepljenje, naj upošteva vabilo, ki ga je prejel s strani ZD Ljubljana, vabilo s strani NIJZ pa naj odpove preko SMS sporočila.