Cepljenje proti COVID-19prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije

Kako se izogniti okužbi in bolezni COVID-19prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.