V trenutni epidemiološki situaciji se v ambulantah primarnega nivoja soočamo z izjemnim porastom pacientov obolelih s covid-19, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Navedeno zahteva takojšnje in stalno prilagajanje, da se lahko zagotavlja izvajanje neodložljivih zdravstvenih storitev za vse naše paciente ter sočasno dosledno izvajanje vseh ukrepov za zmanjšanje epidemije kot so  testiranja na SARS-CoV-2 in cepljenje proti covid-19.

Posledično pozivamo in prosimo vse paciente k racionalni rabi zdravstvenih storitev.

V naslednjih 4 tednih paciente zato naprošamo, da se k zdravniku obračajo v primeru akutnih obolenj in vročinskih stanj.  

Pacientom se vnaprej zahvaljujemo za strpnost, sodelovanje in njihov doprinos k temu, da bomo uspešno prebrodili te zahtevne in naporne razmere.