V cepilnem centru ZD Ljubljana pri cepljenju proti covid-19 sledimo protokolu kot pri vseh ostalih cepljenjih, in sicer oseba pred cepljenjem izpolni in podpiše vprašalnik o zdravstvenem stanju in izjavo o privolitvi v cepljenje. Ob koncu cepljenja vsak cepilni tim koordinatorju cepljenja odda vprašalnike in na mapo zapiše število oddanih vprašalnikov.

Na določen dan cepljenja, ko smo v našem cepilnem centru beležili manjše število opravljenih cepljenj, je ena izmed 5 cepilnih ekip ob zaključku cepilnega dne na oddani mapi navedla za 1/3 večje število vprašalnikov od preostalih ekip. Preverili smo dejansko število vprašalnikov v mapi in ugotovili odklon med prejetimi vprašalniki in zapisanim številom vprašalnikov na mapi te cepilne ekipe.

Ob ugotovitvi odstopanj smo kontaktirali dotično osebo, ki ni znala pojasniti manka vprašalnikov. Cepilni center smo zaprli, onemogočili dostop zaposlenim, zavarovali vso dokumentacijo in zaustavili proces cepljenja.

Preiskali smo vso dokumentacijo in ker manjkajočih vprašalnikov nismo našli, se je pojavil sum, da bi lahko šlo za zlorabo. Iz tega razloga smo preverili tudi število vprašalnikov pri ostalih cepilnih ekipah tega dne, kjer odstopanj ni bilo. Dodatno smo preverili še dva druga cepilna dneva, ko je bila prisotna tudi dotična oseba in le pri njej smo ugotovili odstopanja. Skupno je na preverjene termine manjkalo 73 vprašalnikov.

Sum zlorabe smo prijavili policiji in odredili izredni strokovni nadzor, dotična oseba pa ni več zaposlena v zavodu.

Ob vsem tem nas v ZD Ljubljana izjemno žalosti, da se kjerkoli najde zdravstveni delavec, ki je kot tak zavezan strokovnim usmeritvam delati dobro za paciente in predvsem da z visoko moralno etičnimi normami vstopa na tak nivo funkcioniranja.