OECD je leta 2017 ustanovil delovno skupino za oceno kakovosti dela na primarni ravni zdravstvenega varstva. Delovna skupina je pripravila metodologijo izvedbe raziskave, ki jo je poimenovala PaRIS (Patient-Reported Indicator Survey). Projekt se je začel leta 2019, v njem sodeluje tudi Slovenija, kot ena od 37 držav članic OECD. ZD Ljubljana je tako kot nosilec pod okriljem Ministrstva za zdravje v letu 2021 pričel z izvajanjem mednarodnega projekta »Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantah družinske medicine v Sloveniji - PaRIS« skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V petek, 11. marca 2022, je bil projekt javnosti in odločevalcem zdravstvene politike prvič javno predstavljen. Dogodka so se med drugim udeležili predstavniki ministrstva za zdravje, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, NIJZ, Zbornice-Zveze, Mestne občine Ljubljana, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine in zastopnica pacientovih pravic. 

Preko video nagovora se je dogodku pridružil koordinator projekta OEDC Michael Van Den Berg, ki je izpostavil, da je zelo hvaležen, ker se je Slovenija tako zavezala sodelovanju v tem projektu, ker je ena od držav s posebej dobrim sistemom primarne zdravstvene oskrbe. To pomeni, da bo imela koristi od tega sodelovanja, prav tako pa tudi druge države. Dodal je, da imamo veliko znanja, ki ga lahko delimo z drugimi.

Vodja projekta prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš je ob predstavitvi poudarila, da je glavni cilj raziskave pridobitev mednarodno primerljivih izidov in izkušenj v zdravstvu med odraslo populacijo z eno ali več kroničnimi stanji, ki so obravnavani na primarnem nivoju. Mednarodna primerjava bo v pomoč snovalcem zakonov pri usmerjanju zdravstvenega sistema na način, ki je usmerjen v bolnika. Hkrati bo raziskava služila kot spodbuda dialoga med snovalci zakonov in izvajalci zdravstvene dejavnosti. Omogočila bo prevzemanje dobrih praks ter implementacijo kakovostnih rešitev, ki delujejo. Projekt je prvi tovrsten na področju primarnega zdravstvenega varstva ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državah OECD. Raziskava je sofinancirana skozi program ciljnih raziskovalnih projektov s strani ARRS in MZ, projekt V3-2102.

Projekt omogoča pridobivanje objektivnih podatkov o kakovosti zdravstvene oskrbe na  primarni ravni v Sloveniji, skozi izkušnje pacientov in s tem najpomembnejše informacije za izboljšanje zdravstvenega sistema. Raziskava ima velik pomen za ureditev primarnega zdravstva, saj bo ponudila možnost ocenitve ravni kakovosti v primerjavi z drugimi državami. Projekt vodi k izboljšanju zdravstvene oskrbe, ki je pomembna za paciente, torej za tiste, katerim je zdravstveni sistem v svojem bistvu namenjen. Tako bo država lahko izboljšala v pacienta usmerjeno oskrbo, ki je ena od ključnih kompetenc primarne zdravstvene ravni. Končen izid projekta bo odgovor na vprašanje, ali zdravstvena oskrba dejansko omogoča ljudem bolj kakovostno življenje oz. boljše počutje.

Prof. dr. Tonka Poplas Susic
Uvodni nagovor direktorice ZD Ljubljana, prof. dr. Tonke Poplas Susič.

Tanja Lovsin MZ
Nagovor Tanje Lovšin, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje.

Vodja projekta prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
Prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, vodja projekta PaRIS, ZD Ljubljana.

Panelna razprava
Diskusija o projektu, v kateri so sodelovali predstavniki ZD Ljubljana, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, NIJZ, Zbornice-Zveze, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine in zastopnica pacientovih pravic.