V Zdravstvenem domu Ljubljana smo otvorili nov avtomatiziran laboratorijski sistem za analizo vzorcev krvi. Gre za visoko zmogljiv in tehnološko najnaprednejši sistem v osnovnem zdravstvu v Sloveniji. Uporabnikom zdravstvenih storitev občutno skrajšuje čakanje na diagnostične rezultate, zaposlenim pa je olajšal delo in jim zagotovil večjo varnost pred okužbami. Simbolične otvoritve sta se udeležila tudi minister za zdravje gospod Janez Poklukar in podžupan Mestne občine Ljubljana gospod Dejan Crnek.

Simboličen prerez traku Minister za zdravje direktorica ZDL podžupan MOL
Simboličen prerez traku: minister za zdravje, direktorica ZD Ljubljana in podžupan MOL.

Nov laboratorijski sistem največ prednosti prinaša uporabnikom zdravstvenih storitev. Nova pridobitev zagotavlja kakovosten laboratorijski rezultat v čim krajšem možnem času. Nujne vzorce lahko sedaj lažje obravnavamo prednostno. Sistem porabi manjše količine vzorca krvi, v večini primerov pa tudi manjše število vzorcev.

Sistem lahko v eni uri na 700 do 800 vzorcih naredi več kot 50 različnih preiskav. Vzorci samodejno potujejo do analizatorjev. Na vmesnih modulih roboti avtomatsko odpirajo in zapirajo epruvete, centrifugirajo ter shranjujejo vzorce v hladilni enoti. Ker je manj rokovanja s samimi vzorci, je s tem delo za zaposlene z vidika okužbe tudi bolj varno.

S štirimi novimi analizatorji, ki so združeni v dvojice in povezani na avtomatiziran laboratorijski sistem s centralnim krmiljenjem, smo prešli v združitev biokemijskih in imunokemijskih preiskav na enovit skupni sistem. Ker je celoten nov sistem dolg kar 12 metrov, je bil prostor, ki smo ga imeli na voljo do sedaj, zanj premajhen. Zato smo združili dva prostora, kar je zahtevalo tudi prilagoditev vodovodne in električne inštalacije ter klimatizacije. Vrednost postavljene opreme znaša 1.5 mio €.

Nov avtomatiziran laboratorijski sistem v ZD Ljubljana kopija
Nov avtomatiziran laboratorijski sistem.

V času prenove laboratorija Zdravstveni dom Ljubljana ni imel na voljo nadomestne lokacije, zato je bilo za nemoten potek dela na starih analizatorjih potrebnega veliko načrtovanja in sodelovanja zaposlenih z ekipami, ki so izvajale gradbena dela ter postavitev celotnega analitskega sistema.

vodstvo ZDL minister in podžupan ter vodja laboratorijske diagnostike v ZDL skupaj z zaposlenimi v laboratoriju
Zaposleni v laboratorijski diagnostiki skupaj z ministrom za zdravje, podžupanom MOL in vodstvom ZDL.

ZD Ljubljana je tako pridobil tehnološko najnaprednejši moderen sistem na primarni ravni v Sloveniji, ki omogoča prilagajanje delovnega procesa individualnim potrebam laboratorija v realnem času ter visoko produktivnost delovnega procesa.

Direktorica ZD Ljubljana prof. dr. Tonka Poplas Susič je ob tej priložnosti povedala: »Osnovno zdravstvo še vedno reši preko 80 odstotkov vseh zdravstvenih težav ljudi, zato je izjemno pomembno, da sledimo novostim. Zdravstveni dom Ljubljana to počne na treh nivojih, eno je znanje, drugo je razvoj in tretje področje, ki ga nadgrajujemo, so tehnikalije. Poleg strokovnih izobraževanj, ki jih organiziramo za naše zaposlene, veliko vlagamo v edukacijo za profesionalno in laično javnost v Simulacijskem in Mediacijskem centru. Drugo področje, v katerega veliko vlagamo, je razvoj. Tekom naših domačih ali mednarodnih projektov smo razvili nekaj pomembnih vsebin, ki lahko pripomorejo k boljši obravnavi pacientov. Eno od pomembnejših je obravnava bolnikov na domu, ki ne morejo k zdravniku s pomočjo patronažne medicinske sestre, testiramo telemedicino z izjemno dobrimi rezultati, uvajamo prenos kompetenc na osebo za laično svetovanje, ki pomaga sebi in enakim kroničnim bolnikom, ustanovili pa smo tudi ambulanto za kronične bolnike, ker vemo, da zdravnikov družinske medicine ni in kot zelo pomembno, začeli smo ocenjevati kakovost našega dela skozi oči pacienta.

Razvili smo portal za paciente- nov način elektronske komunikacije z ambulanto, v letošnjem letu načrtujemo nabavo novih diagnostičnih aparatur, danes pa smo se zbrali zaradi novega modernega tehnološko avtomatiziranega procesa laboratorijskih preiskav za naše bolnike, ki omogoča večje število obravnav, zanesljivejše rezultate, omogoča dodatno naročanje, manjši odvzem krvi in predvsem izjemno kakovost.«

Podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek je ob otvoritvi izpostavil, da je slovensko primarno zdravstvo eno najboljših v Evropi, če ne na svetu in da se marsikdo zgleduje po nas. Dejal je, da so zato v Mestni občini Ljubljana še posebno ponosni na ZD Ljubljana, ki je eden največjih tudi v Evropi in ki kljub težavam, ki so nastale zaradi splošnega pomanjkanja družinskih zdravnikov, skuša nuditi vrhunske storitve tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč, obenem pa tudi razvoj poteka skladno z načrti.

Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da je vesel in ponosen, da danes prisostvuje tako pomembni pridobitvi ZD Ljubljana in vseh Ljubljančanov. Pohvalil je delovanje in učinkovitost primarnega zdravstva v času covid epidemije in potrdil, da si brez primarnega zdravstva kot temelja, v bodoče ne moremo predstavljati trdnega, učinkovitega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Dejal je, da verjame, da bodo dosežki slovenskega primarnega zdravstva v času epidemije v bodoče cenjeni in občudovani, ko se bo na to pogledalo z nekim zamikom. Prepričan je, da je to tisto, na čemer moramo graditi, saj samo na ta način lahko na nepričakovane krizne situacije vedno znova odreagiramo primerno, učinkovito in pravočasno. »ZD Ljubljana dokazuje, da tudi na primarnem nivoju enako kot na drugih nivojih zdravstva sledimo razvoju in ga marsikje prehitevamo. Želim si, da na tej poti ostanemo in da s podporo vodstva in s strokovnimi usmeritvami odločevalci sledijo temu, kar se dogaja v ZD Ljubljana«, je še izpostavil.