Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1

Zobozdravstveno varstvo odraslih

IzvajalecOseba, zadolžena za čakalni seznamElektronski naslovTelefonska številka
Špela Leben Markič, dr.dent.med. Adela Koštić adela.kostic@zd-lj.si 01/58 37 414
Anja Pintarič Marolt,dr.dent.med. Monika Strajnar monika.strajnar@zd-lj.si 01/58 37 439
Maja Popović,dr.dent.med. Jasminka Aljaković jasminka.aljakovic@zd-lj.si 01/58 37 415
Simona Velkavrh Kirn,dr.dent.med. Bernarda Kepic bernarda.kepic@zd-lj.si 01/58 37 442

Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine

IzvajalecOseba, zadolžena za čakalni seznamElektronski naslovTelefonska številka
Anja Pintaric Marolt,dr.dent.med. Monika Strajnar monika.strajnar@zd-lj.si 01/58 37 439
Tea Grdiša,dr.dent.med. Tatjana Berčič tatjana.bercic@zd-lj.si 01/58 37 416

Ambulanta za sladkorno bolezen

IzvajalecOseba, zadolžena za čakalni seznamElektronski naslovTelefonska številka
dr.Tanja Špiclin Ana Hribar ana.hribar@zd-lj.si 01 58 37 404

Fizioterapija

IzvajalecOseba, zadolžena za čakalni seznamElektronski naslovTelefonska številka
Polona Košir Logar,viš.fizioter. Polona Košir Logar polona.kosir-logar@zd-lj.si 01 58 37 434
David Popič, mag. fizio. David Popič david.popic@zd-lj.si 01/58 37 434
Azra Osmančević, dipl. fizio. Azra Osmančević azra.osmancevic@zd-lj.si 01/58 37 434
Urška Alič, dipl. fizio. Urška Alič urska.alic@zd-lj.si 01/58 37 434
Ema Lukan,dipl. fizio. Ema Lukan ema.lukan@zd-lj.si 01/58 37 434