Spoštovani,

v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) smo uvedli nov, varnejši način elektronske komunikacije preko portala za paciente na https://portal.zd-lj.si/login, ki nadomešča dosedanjo elektronsko pošto. Elektronska sporočila pošiljate le še preko novega portala, zato vam svetujemo, da si dostop do portala uredite v najkrajšem možnem času. V kolikor pacient nima lastnega elektronskega naslova IN mobilne telefonske številke, lahko v ta namen pooblasti drugo osebo. V tem primeru pooblaščena oseba opravi postopek registracije, pooblastitelj pa podpiše pooblastilo.

Registracija na portal je možna na dva načina:
1. registracija z uporabo certifikatov SIGEN-CA in SIGOV-Ca ter s SI-PASS na portalu - https://portal.zd-lj.si/register ali
2. registracija z osebno identifikacijo v ambulanti - medicinsko osebje pacienta doda v sistem in pošlje dve kodi za registracijo (eno po e-pošti, drugo v sporočilu SMS); ki veljata 24 ur.

NAVODILA ZA UPORABO PORTALA

NAVODILA ZA REGISTRACIJO Z OSEBNO IDENTIFIKACIJO NA PORTAL