• Vaš izbrani osebni ginekolog, ki ga obiščete zaradi ginekoloških bolezni, če je potrebno, opravi ultrazvok rodil in vas napoti na laboratorijske preiskave,…
 • Na osnovi ugotovitev odredi zdravljenje in vam tudi svetuje.
 • V primerih, ko so potrebne zahtevnejše preiskave in posvetovanje z drugimi specialisti, vas napoti k specialistu v specialistično ambulanto ali v bolnišnico.
 • Vodi zdravstveno dokumentacijo v zvezi z reproduktivnim zdravjem.
 • Praviloma nadaljuje z zdravljenjem in nadzira vaše okrevanje, v primerih kroničnih ginekoloških bolezni vas tudi podpira in usmerja k čim večji samostojnosti pri vodenju bolezni ter ukrepa pri poslabšanju le-te.
 • Če je potrebno, odredi obisk patronažne medicinske sestre ali zdravstvene nege na domu, ali vas napoti na fizioterapijo.
 • Vaš osebni ginekolog vas, če se sami ne naročite, povabi na preventivne preglede in aktivnosti do katerih ste upravičeni iz nacionalnega preventivnega programa. Svetuje vam v zvezi z načrtovanjem družine, kontracepcijo, kako skrbeti za svoje zdravje v času nosečnosti, v poporodnem obdobju, v klimakteriju in tretjem življenjskem obdobju. Povabi vas in vašega partnerja v Šolo za starše, po potrebi vam svetuje vključitev tudi v druge zdravstveno-vzgojne programe.

Ne odrecite se pravici do preventivnih pregledov. Ti so namenjeni odkrivanju bolezenskih stanj v zvezi z reproduktivnim zdravjem, ki jih sami še ne zaznate kot bolezensko težavo, ali pa je ne ocenite kot resen zdravstveni problem.

Vaš izbrani osebni ginekolog ima še naslednja pooblastila:

 • predpiše vam zdravila na recept,
 • predpiše medicinsko-tehnične pripomočke v okviru področja dela,
 • vas napoti v bolnišnico (porodnišnico) ali specialistu v nadaljnjo obravnavo,
 • predlaga osebnemu zdravniku upravičenost do začasne zadržanosti od dela in osebni zdravnik vam izda bolniški stalež za vašega delodajalca,
 • za delodajalca izda potrdilo o nosečnosti in predlog za razporeditev na lažje delovno mesto primerno za nosečnico, kot predpisuje zakonodaja,
 • glede na utemeljeno potrebo odredi prevoz z reševalnim avtom.