DEMENCI PRIJAZNA TOČKA (DPT) je točka, ki je namenjena osebam z demenco, njihovim svojcem in tudi zaposlenim v določenih dejavnostih kot so policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci, farmacevti, gasilci,… kot tudi vsem drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da tudi sosedje prepoznajo osebe z demenco in jim pomagajo.

Na DPT se lahko obrnete po informacije, predvsem pa se seznanite z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov.

Več informacij o DPT: https://www.spomincica.si/?page_id=85825
Spletne delavnice DEJVA MISLIT.

Demenci prijazne točke v enotah ZD Ljubljana

  • Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10

Vsak torek od 12.00 do 14.00 v pritličju ZD Bežigrad, soba P 14.
Kontaktna oseba: Darja Imperl Doneski

Potrebna predhodna najava na e-naslov: darja.imperl@zd-lj.si

  •  Enota Center, Metelkova ulica 9

Vsak ponedeljek od 12.30 do 14.30 v pritličju, soba 31.
Kontaktna oseba: Alenka Slapšak
Potrebna predhodna najava na e-naslov: alenka.slapsak@zd-lj.si

  • Enota Moste-Polje

Enota Moste, Prvomajska ulica 5
Vsak ponedeljek od 12.00 do 14.00, predavalnica v kleti.
Kontaktna oseba: Urška Pisek Slodnjak
Potrebna predhodna najava na e-naslov: urska.pisek-slodnjak@zd-lj.si

Enota Fužine, Preglov trg 14
Vsako sredo od 13.00 do 14.00, pritličje - soba P 14.
Kontaktna oseba:  Majda Klašnja
Potrebna predhodna najava na e-naslov: majda.klasnja@zd-lj.si

Enota Polje, Cesta  30. avgusta 2
Vsak torek od 12.00 do 14.00, predavalnica ZVC v kleti.
Kontaktna oseba:  Živa Okrožnik
Potrebna predhodna najava na e-naslov: ziva.okroznik@zd-lj.si

  • Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1

Vsak torek od 13.00 do 15.00, 2. nadstropje ZVO, telefon 01 583 74 52 (do 1.9.2022).
Vsak torek od 13.00 do 15.00, 1. nadstropje, soba 123, telefon 01 583 74 35 (od 1.9.2022 dalje).
Kontaktna oseba: Olga Kambič
Potrebna je predhodna najava po telefonu.

  • Enota Šiška, Derčeva ulica 5

Vsak ponedeljek od 7.00 do 9.00, klet soba 033.
Kontaktna oseba: Valerija Palkovič
Prost dostop na omenjeni termin

  • Enota Vič-Rudnik, Šestova ulica 10

Vsak torek od 12.30 do 14.30, soba 115 a, 1. nadstropje.
Kontaktna oseba: Majda Šmit
Prost dostop na omenjeni termin, možna je tudi predhodna najava na e-naslov: majda.smit@zd-lj.si.