Veseli nas, da ste si ali si boste v našem zavodu izbrali osebnega ginekologa.

IZBIRA OSEBNEGA GINEKOLOGA JE POMEMBNA ODLOČITEV, ZATO O NJEJ TEMELJITO RAZMISLITE.

Na osnovi pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imate pravico do proste izbire ginekologa. (164. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja).