1. Sterilen urinski lonček prevzamete v laboratoriju. Druga embalaža ni sprejemljiva.
  2. Pred načrtovanim odvzemom urina se izogibajte večjim fizičnim naporom. Moški naj bodo en dan pred odvzemom spolno vzdržni. Odvzema urina ne opravljamo v času menstruacije, v času pred zbiranjem urina ne uživamo alkohola.
  3. Za bakterijsko analizo je priporočen prvi ali drugi jutranji urin (zadržan v mehurju vsaj 2-3 ure)
  4. Roke si umijte in jih posušite. Pred oddajo vzorca očistite spolovilo in okolico uretre z vodo (ali fiziološko raztopino) in zloženci.
  5. Oddajte srednji curek urina: prvi curek spustite v stranišče, srednji curek zberite v posodico (približno 30 mL urina), preostanek urinirajte v stranišče.
  6. Posodico dobro zaprite, pri tem se ne dotikajte zgornjega roba posodice in notranjosti pokrovčka. Na posodico nalepite etiketo z imenom, priimkom, datumom rojstva ter datumom in uro odvzema vzorca.
  7. V kolikor je bil vzorec oddan doma ga najpozneje v eni uri prinesite v laboratorij.