ZBIRANJE V STERILNO VREČKO

  1. Umijte si roke. Z vodo in milom otroku umijte spolovilo ter ga osušite s čisto brisačo.
  2. Dojenčku ali majhnemu otroku nalepite urinsko vrečko na spolovilo. Notranjosti vrečke se ne dotikajte. Pri deklicah je potrebno vrečko dobro prilepiti na presredek, sicer urin steče mimo.
  3. Urinska vrečka sme ostati nalepljena eno uro. Če otrok v tem času odvaja blato morate postopek ponoviti z novo vrečko.
  4. Zbrati je potrebno vsaj 10 mL urina. Vrečko odlepite ter prepognite zgornji del vrečke, da se zalepi in postavite v lonček. Urina ne prelivajte v lonček!
  5. Vzorec v najkrajšem možnem času dostavite v laboratorij, najpozneje v eni uri.

 

ZBIRANJE V URINSKI LONČEK

  1. Pri večjemu otroku lahko urin zberete v urinski lonček.
  2. Poskusite zbrati srednji curek urina: prvi curek otrok spusti v stranišče, srednji curek zberite v posodico (približno 30 mL urina), preostanek urina otrok spusti v stranišče.
  3. Posodico dobro zaprite, pri tem se ne dotikajte zgornjega roba posodice in notranjosti pokrovčka. Na posodico nalepite etiketo z imenom, priimkom, datumom rojstva ter datumom in uro odvzema vzorca.
  4. Vzorec najpozneje v eni uri prinesite v laboratorij.