Preiskovanec se mora v ustreznem diagnostičnem laboratoriju naročiti na preiskavo (osebno ali po telefonu).

Priprava preiskovanca:

Preiskovanec mora biti tešč (8-12 urna teščost)!

V laboratoriju se preiskovanec zglasi zjutraj ob 7.00.

 Potek postopka v laboratoriju:

  1. Prijava na sprejemnem okencu.
  2. Prvi odvzem krvi.
  3. Počaka v čakalnici.
  4. Po opravljeni 1. določitvi glukoze dobi preiskovanec napitek glukoze, ki ga mora spiti v petih (5)
  5. Po pitju napitka naj preiskovanec ne zapušča čakalnice, naj sedi in miruje 2 uri.
  6. Po dveh urah pride preiskovanec na odvzem krvi.

Po opravljenem 2. odvzemu krvi je preiskovanec prost in lahko odide.

V času izvajanja obremenitvenega testa z glukozo preiskovanec ne sme zaužiti ničesar, razen vode.

 

SEZNAM DIAGNOSTIČNIH LABORATORIJEV V ZD LJUBLJANA, ki izvajajo test obremenitve z glukozo:

 

LOKACIJA V ZD LJUBLJANA

USTREZNI DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZA IZVAJANJE OGTT testa

NASLOV DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

TELEFONSKA ŠTEVILKA LABORATORIJA ZA NAROČANJE

1.

ZD BEŽIGRAD, ZD ČRNUČE

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD BEŽIGRAD

Kržičeva 10

01 62 09 293

2.

ZD CENTER

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD CENTER

Metelkova 9

01 47 23 797

3.

ZD VIČ

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD CENTER

Metelkova 9

01 47 23 797

4.

ZD FUŽINE, ZD MOSTE, ZD POLJE

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD FUŽINE

Preglov trg 14

01 54 72 822

5.

ZD ŠIŠKA

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD ŠIŠKA

Derčeva  5

01 58 15 221

6.

ZD ŠENTVID

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ ZD ŠIŠKA

Derčeva  5

01 58 15 221