Osebnega ginekologa ste si ob podpisu »izjave o izbiri« izbrali za obdobje NAJMANJA ENEGA LETA.

V primeru, da boste zamenjali osebnega ginekologa po enem letu, pri novem izbranem osebnemu ginekologu samo podpišete izjavo o izbiri

Osebnega ginekologa lahko zamenjate tudi prej :

  • če se preselite za stalno ali daljše časovno obdobje,
  • če je zdravnik odsoten več kot tri mesece,
  • če pride med vami in zdravnikom do nesoglasji ali nesporazuma,
  • če ministrstvo za zdravje ali zdravniška zbornica ugotovi, da postopki zdravljenja niso bili v skladu s doktrino stroke in je to razlog za nezaupanje.

V primeru, da ste osebnega ginekologa zamenjali prej kot v enem letu, morate ob podpisu listine o izbiri navesti tudi razlog zamenjave.

NA VIDNEM MESTU, PRAVILOMA V ČAKALNICI, JE SEZNAM GINEKOLOGOV, KI ŠE OPREDELJUJEJO PACIENTKE.