Naročilo na izvajanje testa: OGTT 75g za nosečnice, v diagnostičnem laboratoriju:

Po prejetem naročilu za izvajanje testa OGTT 75g za nosečnice, se mora preiskovanka naročiti na preiskavo v ustreznem diagnostičnem laboratoriju (osebno ali po telefonu).

Priprava preiskovanke:

Preiskovanka mora biti 8 ur tešča!

V laboratoriju se preiskovanka zglasi na določen datum in uro.

Potek postopka v laboratoriju:

  1. Prijava
  2. Prvi odvzem krvi.
  3. Počaka v čakalnici.
  4. Po opravljeni določitvi glukoze, če je koncentracija pod 5,1 mmol/L dobi preiskovanka napitek glukoze, ki ga mora spiti v petih (5) minutah.
  5. Po pitju napitka se preiskovanka usede v čakalnici in miruje!

     -  po 1 uri ji v laboratoriju drugič odvzamemo kri, ter

     -  po 2 urah še enkrat (tretjič) in določimo koncentracijo glukoze.

V času izvajanja OGTT preiskovanka ne sme zaužiti ničesar, razen vode.