• če ne opredeljuje več, ker že presega število opredeljenih pacientk
  • zaradi lokalne oddaljenosti pacientki nebi mogel nuditi oziroma zagotoviti vseh storitev za katere je pooblaščen
  • če ga zavarovana oseba želi izbrati v nasprotju s pravili
  • če s pacientko nikakor ne moreta vzpostaviti sodelovanja ali prihaja do situacij nasilja, lahko ginekolog vloži zahtevek za odklonitev pacientke po postopku, ki ga predpisuje ZZZS.