STROKOVNI IZPITI ZA SREDNJO STROKOVNO IZOBRAZBO –
ZA POKLIC TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE IN ZOBOTEHNIK/ZOBOTEHNICA

Obveščamo vas, da je bil dne 6. 7. 2018 v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 47/18) objavljen novi Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti. Pravilnik je začel veljati dne 7. 7. 2018.

Pravilnik med drugim na novo določa programe strokovnega izpita, ki se začnejo uporabljati 1. decembra 2018.

Program strokovnega izpita bo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce obsegal:

 • strokovne vsebine poklicnega področja,
 • izbrane vsebine nujne medicinske pomoči,
 • osnove kakovosti in varnosti v zdravstvu ter
 • področno zakonodajo.

Splošne informacije:

 • Izpiti bodo potekali v terminih, ki so navedeni na dnu strani.
 • Ob potrebi bodo dogovorjeni naknadni oziroma dodatni termini.
 • Prijavnico pošljite po pošti na naslov Zdravstveni dom Ljubljana, Kadrovska služba, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana.

K prijavnici priložite: fotokopijo spričevala o izobrazbi, ostale dokumente lahko pošljete naknadno. Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita (celotni izpit 190 eur, izpit iz enega predmeta 50 eur). V kolikor ob prijavi niso plačani stroški strokovnega izpita, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku oziroma, če so stroški poravnani v roku za prijavo na naslenji strokovni izpit. 

Natisnete lahko naslednje dokumente:

Dodatne informacije - kadrovska služba ZD Ljubljana:
Tel.: 01 3003 901 / 903 / 905 / 919 / 939 / 977
e-mail: kadrovska.sluzba@zd-lj.si

Termini za strokovne izpite v letu 2024:

 • 24. 7. 2024

 • 21. 8. 2024

 • 18. 9. 2024

 • 23. 10. 2024

 • 20. 11. 2024

 • 18. 12. 2024

Termini za strokovne izpite v letu 2025:

 • 22. 1. 2025
 • 19. 2. 2025
 • 19. 3. 2025
 • 23. 4. 2025
 • 21. 5. 2025
 • 18. 6. 2025
 • 24. 9. 2025
 • 22. 10. 2025
 • 19. 11. 2025
 • 17. 12. 2025

*možni tudi dodatni termini po dogovoru in potrebi.