In case of symptoms suspected of COVID-19 (fever, cough, shortness of breath, cold, sore throat, diarrhoea, vomiting), make an appointment over the phone and do not enter community health centre unannounced.

Search... SL EN Login

Login for employees

ZD Ljubljana - BežigradE-poštaKontakti
Primožičeva ul. 2
Vodja patronaže: Darja IMPERL DONESKI, dipl. m. s.
pat.bez@zd-lj.si tel: 01 530-81-00
fax: 01 530-81-23
GSM: 040-729-587

 

ZD Ljubljana - CenterE-poštaKontakti
Metelkova ulica 9
Vodja patronaže: Nataša KUNSTIČ, dipl. m. s.
pat.cen@zd-lj.si tel: 01 472-38-53
tel: 01 472-38-35
tel: 01 472-38-36
tel: 01 472-38-37
tel: 01 472-38-38
fax: 01 472-38-90
GSM: 041-724-442

 

ZD Ljubljana - Moste-PoljeE-poštaKontakti
PE FUŽINE
Preglov trg 14
Vodja patronaže: Tea NAPEČNIK, dipl. m. s.
pat.mos@zd-lj.si tel: 01 547-28-14
tel: 01 547-28-15
tel: 01 547-28-17
fax: 01 547-28-05
Enota MOSTE-POLJE
Prvomajska ulica 5
Vodja patronaže: Tea NAPEČNIK, dipl. m. s.
pat.mos@zd-lj.si tel: 01 584-42-01
tel: 01 584-42-03
tel: 01 584-42-77
fax: 01 540-43-27
GSM: 031-588-707
PE POLJE
Cesta 30. avgusta 2
Vodja patronaže: Tea NAPEČNIK, dipl. m. s.

pat.mos@zd-lj.si tel: 01 586-49-33
tel: 01 586-49-34
fax: 01 586-49-53
GSM: 041-896-902

 

ZD Ljubljana - ŠentvidE-poštaKontakti
Enota ŠENTVID
Ob zdravstvenem domu 1
1210 Šentvid
Vodja patronaže: Urška POSPIŠ, dipl. m. s.
pat.sen@zd-lj.si tel: 01 583-74-19
tel: 01 583-74-06
fax: 01 512-57-16
GSM: 041-788-327

 

ZD Ljubljana - ŠiškaE-poštaKontakti
Derčeva ulica 5
Vodja patronaže: Barbara PLEŠNIK, dipl. m. s.
pat.sis@zd-lj.si tel: 01 581-52-70
tel:01 581-52-75
tel:01 581-52-77
tel: 01 581-52-79
fax: 01 505-35-42
GSM: 031-305-420

 

ZD Ljubljana - Vič-RudnikE-poštaKontakti
Enota VIČ-RUDNIK
Šestova ulica 10
Vodja patronaže: Romana PERNEK, dipl. m. s.
pat.vic@zd-lj.si tel: 01 200-45-43
tel: 01 200-45-44
tel: 01 200-45-45
tel: 01 200-45-85
fax: 01 426-18-69
GSM: 051-608-870
PE RUDNIK
Rakovniška ulica 4
Vodja patronaže: Romana PERNEK, dipl. m. s.
pat.vic.rud@zd-lj.si tel: 01 420-24-30
tel: 01 420-24-3

 • Informacije o patronažni službi dobite pri osebnem zdravniku ali na spletni strani zdravstvenega doma.
 • Če vaš osebni zdravnik (nadomestni zdravnik) ob vašem obisku v ordinaciji ali ob obisku na domu ugotovi, da potrebujete zdravstveno nego na domu, izda »delovni nalog«. Delovni nalog pošlje patronažni službi, ki vas nato obišče.
 • Če je zdravstvena nega na domu nadaljevanje bolnišnične zdravstvene nege, praviloma ob odpustu iz bolnišnice obvestijo tudi odgovorno patronažno medicinsko sestro. »Delovni nalog« vaš osebni zdravnik napiše naknadno. V primerih, ko je potreben poseg pa boste morali pridobiti delovni nalog prej.
 • V nekaterih primerih bodo vam ali vašim svojcem ob odpustu iz bolnišnice naročili, da sami pokličete patronažno službo in vam dali navodila kar v roke. V takem primeru nato sami obvestite osebnega zdravnika, da ste že doma in se dogovorite za pregled.
 • V primeru, da se vam zdravstveno stanje med obiski poslabša ali se patronažna medicinska sestra ne oglasi, kot je bilo dogovorjeno, sami pokličite patronažno službo in se dogovorite za obisk.
 • V primerih, ko vas obiskujejo socialni oskrbovalci Zavoda za oskrbo na domu, lahko le-ti ugotovijo, da potrebujete zdravstveno nego in obvestijo patronažno službo ali osebnega zdravnika.
 • Za preventivni obisk pri nosečnici, otročnici, novorojenčku, dojenčku, invalidu, kronično bolnem idr., patronažna medicinska sestra najavi svoj obisk po telefonu. Ob obisku drugega pacienta v soseščini, lahko brez najave osebno potrka tudi na vaša vrata, in se takrat, če je potrebno, naroči za obisk kasneje. Najavi se lahko tudi po pošti.

POMEMBNO JE VEDETI

Ob obisku se patronažna medicinska sestra predstavi in identificira s prav za ta namen izdanim dokumentom. Na plastificirani kartici so navedeni naslednji podatki: ime, priimek, fotografija, ustanova, patronažna služba, matična številka.

V primeru, da ob zdravstveni negi nastane večja količina kužnih odpadkov, jih patronažna medicinska sestra v zavezani rumeni vrečki ali hermetično zaprtem zabojniku pusti na bolnikovem domu do odvoza, ki ga opravi uslužbenec ZDL (tudi on se identificira s prav za ta namen izdanim dokumentom, ki ima navedene vse že prej naštete podatke).

 • Preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).
 • Preventivne zdravstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni).
 • Zdravstveno nego bolnika na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (lahko nadomestni zdravnik). Pogostnost patronažnih obiskov in trajanje zdravstvene nege praviloma določi patronažna medicinska sestra v dogovoru z zdravnikom, ko ob prvem obisku oceni zdravstveno stanje pacienta in njegov socialno – ekonomski položaj.

V okviru svojega dela z namenom čim boljše oskrbe pacienta koordinira delo s službami :

 • najpogosteje tesno sodeluje z izbranim osebnim zdravnikom na način priprave diagnostično – terapevtskega programa, spremljanja stanja pacienta, razmer v družini in sodelovanja oz. urejanja dodatka za pomoč in postrežbo ter pri drugih postopkih, kjer je potrebno sodelovanje
 • z izbranim osebnim zdravnikom in po potrebi drugimi zdravstvenimi delavci pri planiranju in izvedbi preventivnega zdravstvenega varstva pacientov
 • s službami na drugih ravneh zdravstvene dejavnosti ( povezanost s službo zdravstvene nege v bolnišnicah, porodnišnicah, rehabilitacijskih centrih glede pravočasne odpustne dokumentacije z obvestilom patronažni službi o zdravstvenem stanju pacienta…)
 • z drugimi službami in organizacijami izven zdravstvenega doma, ki lahko nudijo pomoč pacientu ( Zavod za oskrbo na domu, Rdeči križ, Center za socialno delo, lokalna skupnost, Dom starejših občanov...)
banner cepljenje

Simulation Centre

Mediation Centre

Model Practices in Family Healthcare

Read more

CHC LJUBLJANA PRESENTATION VIDEO

By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Privacy and Cookie Policy MOD_COOKIES_SETTINGS_BTN

Cookie settings

This site uses cookies
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.