In case of symptoms suspected of COVID-19 (fever, cough, shortness of breath, cold, sore throat, diarrhoea, vomiting), make an appointment over the phone and do not enter community health centre unannounced.

Search... SL EN Login

Login for employees

Obvestila

Obveščamo vas, da se zaradi pomanjkanja cepiva trenutno ni več možno naročiti na cepljenje proti gripi. Predvidoma v sredini novembra bo s strani NIJZ znano, kako bo z možnostjo dobave novih odmerkov cepiva. V kolikor bo naročanje na cepljenje lahko ponovno vzpostavljeno, vas bomo o tem obvestili.

Spoštovane pacientke in pacienti!

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov z dne 25.10.2020 v ZD Ljubljana prekinjamo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v zdravstveno vzgojnih centrih ter s preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

Izjema so presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa, cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.

Obveščamo vas, da bo dne 23.10. in 24.10.2020, zaradi asfaltiranja polno zaprto križišče Cesta Ceneta Štuparja s Primožičevo ulico.

Dostop do PE Črnuče bo v tem času možen preko odprte zapornice interventne gasilske poti - dostop z Dunajske ceste mimo Gasilskega doma.

Hvala za razumevanje.

Spoštovani starši in skrbniki otrok!

V oktobru je z delom v enoti Šiška pričela nova pediatrinja Vesna Bančič-Silva, dr. med., spec. pediatrije, ki bo delala v Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine.

CEPLJENJE PROTI GRIPI V ZD LJUBLJANA

POZOR: Obveščamo vas, da se zaradi pomanjkanja cepiva trenutno ni več možno naročiti na cepljenje proti gripi. Predvidoma v sredini novembra bo s strani NIJZ znano, kako bo z možnostjo dobave novih odmerkov cepiva. V kolikor bo naročanje na cepljenje lahko ponovno vzpostavljeno, vas bomo o tem obvestili.

Cepljenje proti gripi se bo v ZD Ljubljana pričelo takoj, ko bo na voljo cepivo, predvidoma v drugi polovici oktobra 2020. NAROČANJE NA CEPLJENJE JE OBVEZNO. Na cepljenje se naročite preko ambulante osebnega zdravnika (po telefonu oziroma najbolje po e-pošti). Na naročen termin cepljenja proti gripi prihajajte le, če ste zdravi in brez povišane temperature. V primeru da zbolite, se morate prenaročiti.

Glede na epidemiološko situacijo je z vidika preprečevanja okužb s COVID-19 cepljenje možno le,če v zadnjih 14 dneh pred cepljenjem niste imeli znakov in simptomov COVID-19, niste imeli tesnih stikov z osebo, ki preboleva COVID-19 in niste v samoizolaciji ali karanteni.

CEPLJENJE PRI OSEBNIH ZDRAVNIKIH

Cepljenje poti gripi bo potekalo pri vseh osebnih zdravnikih, takoj ko bo na voljo cepivo, predvidoma po 19. oktobru 2020. Na cepljenje se naročite v ambulanti osebnega zdravnika po telefonu ali najbolje po e-pošti.

ORGANIZIRANO CEPLJENJE V CEPILNIH AMBULANTAH  ZD LJUBLJANA

V posameznih enotah ZD Ljubljana bo za ODRASLE paciente opredeljene v enoti ZDL potekalo tudi dodatno organizirano cepljenje proti gripi. Tudi za organizirano cepljenje je OBVEZNO NAROČANJE  preko ambulante osebnega zdravnika (po telefonu oziroma najbolje po e-pošti). Vsi naročeni pacienti naj s seboj prinesejo tudi:

  • VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PACIENTA PRED OBRAVNAVO V AMBULANTI V ČASU PANDEMIJE COVID-19 (klik)
  • VPRAŠALNIK O ZDRAVSTVENEM STANJU PRED CEPLJENJEM IN IZJAVA O PRIVOLITVI V CEPLJENJE (klik)

 

Dodatno organizirano cepljenje proti gripi za ODRASLE paciente opredeljene v enoti Center bo potekalo v naslednjih terminih:

ENOTA CENTER

TERMIN LOKACIJA URA
 sobota, 7.11.2020 ZD Center, Metelkova ul. 9  8.00 - 15.00
 sobota, 14.11.2020 ZD Center, Metelkova ul. 9   8.00 - 15.00 
 sobota, 21.11.2020 ZD Center, Metelkova ul. 9   8.00 - 15.00 

 

Dodatno organizirano cepljenje proti gripi za ODRASLE paciente opredeljene v enoti Moste- Polje bo potekalo na naslednjih lokacijah in v naslednjih terminih: 

ENOTA MOSTE-POLJE

TERMIN LOKACIJA URA
 sobota, 7. 11. 2020  ZD MOSTE, Prvomajska ul. 5 8:00-15:00
 sobota, 14. 11. 2020  ZD FUŽINE, Preglov trg 14 8:00-15:00
 sobota, 21. 11. 2020  ZD POLJE, Cesta 30. avgusta 2 8:00-15:00

 

Dodatno organizirano cepljenje proti gripi za ODRASLE paciente opredeljene v enoti VIČ-RUDNIK bo potekalo na naslednjih lokacijah in naslednjih terminih:

ENOTA VIČ-RUDNIK

TERMIN LOKACIJA URA
 sobota, 7. 11. 2020  ZD VIČ, Šestova ul. 10  7:00-19:00
 sobota, 14. 11. 2020  ZD VIČ, Šestova ul. 10  7:00-19:00
 sobota 21. 11. 2020  ZD VIČ, Šestova ul. 10  7:00-19:00

 

Dodatno organizirano cepljenje proti gripi za ODRASLE paciente opredeljene v enoti Šentvid bo potekalo v naslednjem terminu:

ENOTA ŠENTVID

TERMIN LOKACIJA URA
 sobota, 7. 11. 2020  ZD ŠENTVID, Ob zdravstvenem domu 1  8:00-19:00

 

Dodatno organizirano cepljenje proti gripi za ODRASLE paciente opredeljene v enoti Šiška bo potekalo v naslednjih terminih:

ENOTA ŠIŠKA

TERMIN LOKACIJA URA
sobota, 14. 11. 2020 ZD ŠIŠKA, Derčeva ul. 5 7:00 – 14:00
sobota, 21. 11. 2020 ZD ŠIŠKA, Derčeva ul. 5 7:00 – 14:00

Uporabnike storitev obveščamo, da smo zaradi kadrovskega izpada v sled okužb z novim koronavirusom v laboratoriju enote Center, primorani od jutri dalje organizirati delo in prerazporediti kader na način, da bo še naprej zagotovljeno delovanje vseh laboratorijev ZD Ljubljana. Iz tega razloga se spreminja delovni čas laboratorijev v enotah Šentvid, PE Rudnik in PE Polje, in sicer bodo laboratoriji v teh enotah delovali le v dopoldanskem času (od 6.45- 14.00). Laboratorij v enoti Center bo še naprej deloval 24 ur, kot do sedaj.

Obveščamo vas, da sta družinski zdravnici Mojca Lombardo, dr.med.spec. in Gordana Šćepanović, dr. med., spec. prenehali z delom v ZD Ljubljana. Novo izbiro osebnega zdravnika pacienti uredijo pri zdravnikih, ki še sprejemajo nove paciente. Na naši spletni strani je objavljen seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki še sprejemajo nove paciente in se redno posodablja. Ker trenutno v ZDL ni prostega družinskega zdravnika, svetujemo, da se za opredelitev obrnete še na zdravnike zasebnike in zdravnike s koncesijo, ki so še dolžni opredeljevati.

Spoštovane pacientke in pacienti.

Ambulante v zdravstvenem domu so v aktualnem času zelo obremenjene s telefonskimi klici, zato vas vljudno prosimo, da se poslužujete elektronskih poti komuniciranja, če je to le mogoče. Pacienti, ki nas kontaktirate po elektronski pošti, dodatno ne kličite v ambulanto, da bi preverili, ali smo e-pošto prejeli. Vsi ti telefonski klici namreč dodatno obremenjujejo telefonsko linijo in so popolnoma nepotrebni, saj na e-pošto praviloma odgovorimo najkasneje naslednji delovni dan.


NAROČILO RECEPTOV, NAPOTNIC, BOLNIŠKEGA STALEŽA

Vse administrativne storitve, kot so izdaja receptov za kronično terapijo, napotnic za kontrolne preglede, naročilnic za medicinske pripomočke, po presoji osebnega zdravnika ureditev bolniškega staleža, se izvaja na daljavo, če je le možno preko e-pošte.

Ob tem vas prosimo, da skrbno načrtujete naročilo receptov že nekaj dni pred porabo zdravila. Prav tako vas naprošamo, da pred klicem v ambulanto preverite v lekarni, ali imate morda še veljaven obnovljiv recept za zdravila za kronično terapijo. Recepte za stalna zdravila, ki jih imate v kronični terapiji zdravnik običajno predpiše za obdobje 3 mesecev. Ob ponovnem naročanju receptov vas zato prosimo, da sočasno naročite VSA zdravila, ki jih redno jemljete (1 naročilo stalne terapije na 3 mesece) in ne naročate le posameznih zdravil.

V primeru kontrolnega pregleda pri zdravniku na sekundarnem/terciarnem nivoju zdravstva najprej preverite, ali je vaša izdana napotnica za kontrolni pregled še vedno veljavna, kar je razvidno iz zapisa zadnjega pregleda. Od 8.5.2020 dalje ima po pravilih ZZZS napotni zdravnik tudi možnost, da podaljša veljavnost napotnice osebnega zdravnika, in sicer lahko podaljša veljavnost napotnice za največ dve leti (skupaj lahko znaša veljavnost napotnice do tri leta). Podaljšanje napotnice s strani napotnega zdravnika mora biti izvedeno preden napotnica preteče in s tem ni potrebna izdaja novih napotnic s strani osebnega zdravnika za kontrolne preglede.

Konec septembra je bila načrtovana mednarodna konferenca Evropskega združenja za primarno zdravstveno varstvo (EFPC), ki bi jo gostili v Ljubljani, ZD Ljubljana pa bi sodeloval kot partner. Zaradi trenutne epidemiološke situacije konference v načrtovani obliki ni bilo mogoče izvesti, zato je EFPC od 27. 9.-29. 9. 2020 organiziral spletni dogodek, dogodek v živo pa je predviden med 14.-16.2.2021.

V nedeljo, 27. 9., smo se e-dogodku pridružili tudi v Simulacijskem centru ZD Ljubljana. Po uvodni predstavitvi spopadanja z epidemijo koronavirusa v ZD Ljubljana v obliki dokumentarnega filma, je Simulacijski center predstavil še 3 vsebine: - Komunikacija v krizni situaciji, - Pristop k pacientu s septičnim šokom in - Simulacije v preventivi (kajenje, debelost).

V ponedeljek, 28.9., je predsednica WONCA World, dr. Anna Stavdal iz Norveške, govorila o Pan-evropski komisiji Svetovne zdravstvene organizacije o zdravju in trajnostnem razvoju: premislek o prednostnih nalogah politike v luči pandemije. V popoldanskem času je potekala Generalna skupščina EFPC 2020, ki so se je udeležili člani EFPC, med drugimi tudi ZD Ljubljana.

V torek, 29.9., pa so bile izvedene spletne delavnice oziroma predavanja, na podlagi oddanih abstraktov (povzetkov). Izvedena sta bila dva kroga. V prvem sta bila predstavljena organizacija primarne oskrbe in vključenost bolnika / skupnosti, kjer je ZD Ljubljana predstavil organizacijo oskrbe kroničnih bolnikov (Mnenje zdravstvenega tima o integrirani oskrbi oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 in hipertenzijo) in vključenost bolnikov v zdravljenje (Mnenja pacientov o boljši zdravstveni oskrbi in načinih, kako jih lahko zdravstveni delavci opolnomočijo).
V drugem krogu pa je bila možna izbira med tremi sejami, (1) duševnim zdravjem in naraščajočo neenakostjo, (2) primarno oskrbo in COVID19 v flamski perspektivi in (3) ranljivimi skupinami študentov s težavami z duševnim zdravjem v grškem kontekstu.

 

Spletna stran EFPC na povezavi: http://euprimarycare.org

 

Dragi starši,

zavedamo se izzivov, s katerimi se v letošnjem šolskem letu soočamo vsi, tako vi in vaši otroci kot tudi mi pediatri. S pričetkom novega šolskega leta se zaradi ugodnejših vremenskih vplivov in druženja v zaprtih prostorih vsako leto poveča tudi število okužb z respiratornimi virusi. Pojavijo se prehladna obolenja, ki jih spremljajo izcedek iz nosu, kihanje, bolečine pri požiranju, hripavost in blago povišana telesna temperatura. Šole in vrtci, kjer je na enem mestu zbranih veliko otrok, za širjenje teh virusov nudijo idealne pogoje. Otroci z okužbo dihal so najbolj kužni v prvih dneh, ko se pojavijo omenjeni bolezenski znaki, zato je pomembno, da takrat ostanejo doma in ne širijo okužbe na druge otroke. Zavedati se moramo, da lahko tudi običajni sezonski virusi pri občutljivih in najmlajših otrocih povzročijo okužbo spodnjih dihal (bronhiolitis in bronhitis), ki lahko zahteva tudi bolnišnično zdravljenje.

Tudi covid-19 se pri otrocih lahko kaže le kot prehladno obolenje, zato ga je predvsem v začetku bolezni, le na podlagi bolezenskih znakov nemogoče ločiti od ostalih prehladnih obolenj, ki jih povzročajo običajni sezonski virusi. Ker pa dosedanje raziskave kažejo, da majhni otroci niso pomembni prenašalci novega koronavirusa v kolektivu in da je v večini primerov vir okužbe zanje bolna odrasla oseba, smo omejili napotitve na odvzem brisa na novi koronavirus pri majhnih otrocih, saj se zavedamo, da je preiskava zanje neprijetna.

V nekaterih okoliščinah se bo otrokov pediater glede na bolezensko sliko ali epidemiološke okoliščine vseeno odločil, da otrok potrebuje odvzem brisa na novi koronavirus. V tem primeru je pomembno, da do sporočenega rezultata izvida z otrokom ostanete doma.

Dosedanje raziskave potrjujejo, da velike večine otrok covid-19 ne ogroža, a je zelo pomembno, da zaradi zaščite ranljivejših skupin prebivalstva, ki jih ne moremo povsem izolirati, in v želji po življenju s čim manj omejitvami, upoštevamo priporočila in navodila strokovnjakov.

Zavedamo se, da nas vse čakata negotova jesen in zima, zato vas prosimo za razumevanje z željo po čim boljšem sodelovanju, saj bomo le na ta način ohranili zdravje in življenja otrok, kar je naš skupni cilj.

Page 1 of 7

Simulation Centre

Mediation Centre

Model Practices in Family Healthcare

Read more

CHC LJUBLJANA PRESENTATION VIDEO

By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Privacy and Cookie Policy MOD_COOKIES_SETTINGS_BTN

Cookie settings

This site uses cookies
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.