In case of symptoms suspected of COVID-19 (fever, cough, shortness of breath, cold, sore throat, diarrhoea, vomiting), make an appointment over the phone and do not enter community health centre unannounced.

Search... SL EN Login

Login for employees

Obvestila

Skladno z navodili Ministrstva za zdravje z dne 16. 4. 2021 bomo v cepilnem centru ZD Ljubljana izvedli cepljenje proti covid-19 s cepivom AstraZeneca za maturante in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni.

Osebe, ki spadajo v to ciljno skupino, se prijavijo najkasneje do ponedeljka, 19. 4. 2021 do 12. ure, na naši spletni strani na povezavi.

Ob vnosu vseh zahtevanih podatkov oboji obvezno izberejo kategorijo "Sem maturant oziroma sodelujem pri maturi".

V cepilni center ZD Ljubljana se prijavijo maturanti s stalnim prebivališčem v Ljubljani in sledečih primestnih občin: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Vodice, Škofljica.

Prijavljeni bodo na cepljenje vabljeni preko SMS sporočila oz. klica na stacionarni telefon.

Na cepljenje maturanti in zaposleni prinesejo izpolnjen vprašalnik: Vprašalnik o zdravstvenem stanju pred cepljenjem in izjava o privolitvi v cepljenje

Zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri maturi in še niso bili cepljeni, pa na cepljenje obvezno prinesejo tudi izjavo vzgojno-izobraževalne institucije oz. delodajalca, ki to potrjuje.

Vse paciente, ki ste se s prvim odmerkom cepili na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in čakate na cepljenje z drugim odmerkom cepiva proti covid-19 obveščamo, da boste na cepljenje vabljeni iz cepilnega centra ZD Ljubljana preko SMS sporočila ali s klicem na stacionarni telefon predvidoma dan ali dva pred cepljenjem.

Naprošamo vas, da na cepljenje na Gospodarsko razstavišče ne prihajate brez predhodnega povabila.

Vse občane Mestne občine Ljubljana, ki so trenutno na vrsti za cepljenje po Nacionalni strategiji za cepljenje proti COVID-19, v ZD Ljubljana vabimo, da se prijavite na cepljenje.

Prijavite se lahko neposredno preko našega avtomatskega sistema na povezavi. Prav tako se lahko prijavite pri svojem osebnem zdravniku.

 

Vse osebe, ki so bile cepljene s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca obveščamo, da bodo na cepljenje z drugim odmerkom vabljene po 12-ih tednih od prvega cepljenja oziroma skladno s strokovnimi priporočili NIJZ in Ministrstva za zdravje. Na cepljenje z drugim odmerkom cepiva AstraZeneca bodo osebe vabljene preko SMS sporočila ali klica na stacionarni telefon s strani cepilnega centra ZD Ljubljana.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo vzpostavili avtomatsko naročanje na cepljenje proti covid-19 - na povezavi, kjer se lahko odslej sami naročite na cepljenje proti covid-19. Sledite opisanim navodilom.

V kolikor ste se na cepljenje naročili pri osebnem zdravniku, bo vaš osebni zdravnik posredoval vaše podatke neposredno v cepilni center.

 

 

Spoštovani pacienti!

Zaradi zbiranja interesa za cepljenje tako na nivoju delovnih organizacij kot osebnih zdravnikov in nejavljanja odpovedi s strani naročenih ter prehoda na digitalni sistem za naročanje, je lahko prišlo do podvajanja uvrščenih oseb na seznamu za cepljenje proti covid-19.

V kolikor pri vabljenju prihaja do odstopanja oziroma ste se na cepljenje prijavili tako pri osebnem zdravniku kot v svoji delovni organizaciji, vas prosimo, da to čim prej sporočite svojemu osebnemu zdravniku po e-pošti ali preko telefona.

Povezava na elektronsko naročanje.

Hvala za razumevanje.

Množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) za splošno populacijo bo od torka, 6. 4. 2021, potekalo pred Mestno hišo (Mestni trg 1) v Ljubljani, v mobilni enoti Simulacijskega centra ZD Ljubljana. Testiranje bo potekalo vsak delovnik od 9. do 13. ure.

Na Gospodarskem razstavišču hitro testiranje za splošno populacijo trenutno ne poteka.

V zadnjem času so se v medijih pojavili očitki in neresnice o zaostankih s cepljenjem v Ljubljani v največjem cepilnem centru v državi, kar v ZD Ljubljana ostro zavračamo. Nesporno dejstvo je, da izvajamo cepljenje v obsegu, kot prejmemo cepiva v ta namen ter, da se ne glede na velik organizacijski in logistični zalogaj, lahko kadrovsko in prostorsko prilagodimo tudi ob bistvenem povečanju dobave cepiva in interesa s strani prebivalcev Ljubljane. V tem trenutku v Ljubljani ne potrebujemo dodatnih prostorskih kapacitet, saj nam le-te zagotavlja Mestna občina Ljubljana, potrebujemo pa zadostne količine cepiva, na kar ves čas opozarjamo tudi nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19, Jelka Kacina.

S cepljenjem smo v ZD Ljubljana pričeli 27. 12. 2020, in sicer v prvi fazi oskrbovancev in zaposlenih v DSO, socialno varstvenih zavodih ter najbolj izpostavljenih zaposlenih zdravstvenih delavcev. V nadaljevanju smo cepili zainteresirane po prednostnih skupinah, ki so se prijavili pri svojem osebnem zdravniku. Največji razkorak med naročeno in dobavljeno količino cepiva smo beležili v februarju in marcu. Na primer, 4. 2. smo naročili 10. 371 odmerkov, prejeli pa 3.126. Na dan 11. 2. smo naročili 6.200 odmerkov, prejeli pa 4.878. Nerealizirana naročila je bilo potrebno ob naslednjem naročilu nato ponovno navesti. Kumulativna razlika med naročenimi in prejetimi odmerki cepiva od 4. 2. do 23. 3. 2021 je bila 14. 225 odmerkov.
V marcu (1.3. do 19. 3.) NIJZ ni omogočal naročanja cepiva za cepljenje s 1. odmerkom, pač pa le cepivo za cepljenje z 2. odmerkom za populacijo starejšo od 80 let, kar je morda vzbudilo vtis o nenapredovanju in počasnosti cepljenja v primerjavi z drugimi cepilnimi centri, ki pa so neprimerno manjši od našega. Cepljenje se je torej ves čas izvajalo skladno z dinamiko prejetega cepiva, zato je vsakršno drugačno navajanje, zgolj natolcevanje in izkrivljanje realnih dejstev. S 1. odmerkom smo do sedaj precepili 32.811 oseb, z 2. odmerkoma pa 14.859 oseb, skupno 47.670. Očitek o zaostajanju s cepljenjem v Ljubljani je tako neutemeljen, saj podatki na dan 29. 3. 2021 kažejo, da je v Sloveniji 11% cepljenih s prvim odmerkom in 5,3% cepljenih z obema odmerkoma, na nivoju Ljubljane (podatki so vezani na stalno prebivališče) pa 11% cepljenih s prvim odmerkom in 6% cepljenih z obema odmerkoma, s tem da v Ljubljani cepimo tudi zaposlene, ki nimajo stalnega bivališča v mestu.

Po naših izračunih bi lahko ob zadostni količini cepiva, cepili 5.400 oseb na dan oziroma 37.800 oseb na teden. V preteklem tednu smo naročili skupno 11.388 odmerkov cepiva, prejeli pa smo jih 9.826. Naročili smo 1.200 odmerkov cepiva AstraZeneca, prejeli pa 1.100 odmerkov, pri čemer v tem trenutku ni jasno, kakšne bodo nadaljnje usmeritve cepljenja mlajših od 60 let s tem cepivom.

Neizpodbitno je tudi, da smo pri organizaciji in izvedbi cepljenja pri vseh korakih izjemno spoštovali nacionalno strategijo cepljenja in omogočali cepljenje prednostnim skupinam, navedenim v strategiji cepljenja, kar kaže na našo korektnost do upoštevanja usmeritev Vlade in ne izigravanje strategije, pri tem pa bili deležni očitkov o počasnosti cepljenja in primerjave z drugimi cepilnimi centri, česar ne moremo dopustiti.

V tem tednu, skladno s strategijo, izvajamo cepljenje oseb starejših od 70 let s 1. odmerkom in posebej ranljivih kroničnih bolnikov, ki ga bomo predvidoma zaključili tako kot cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Sočasno neprestano poteka cepljenje za zdravstvene delavce in sodelavce, oskrbovance v DSO-jih, v socialno varstvenih zavodih ter cepljenje na domu za nepokretne oz. slabše pokretne osebe, ki sprotno izrazijo interes za cepljenje. V prihodnjih tednih lahko pričakujemo še približno 35.000 oseb, ki so izrazile interes za cepljenje, kar pomeni, da apeliramo na nacionalnega koordinatorja cepljenja in ustrezne odgovorne institucije, da vzpodbujajo državljane, naj se prijavijo za cepljenje k osebnemu zdravniku, kar v ZD Ljubljana že izvajamo. Po zadnjih informacijah naj bi po grobi oceni NIJZ v naslednjem tednu v ZD Ljubljana prejeli 15.000 odmerkov in cca. 10.000 odmerkov v tednu od 12. 4. naprej. Pričakujejo se večje količine cepiva AstraZeneca, pri čemer v ZD Ljubljana opozarjamo na problematiko, saj se ljudje zaradi opozarjanja na stranske učinke, ne želijo cepiti s tem cepivom in ZD Ljubljana ne more prevzemati odgovornosti za neizvajanje cepljenja, v kolikor je na voljo cepivo, ki ga določene države zavračajo in posledično tudi posamezniki.

Želja vseh nas je, da se življenje vrne v ustaljene tirnice, ki smo jih bili vajeni pred epidemijo in to lahko storimo le z zadostno precepljenostjo prebivalstva, kar pa ni mogoče brez dovolj velikega interesa prebivalcev in zadostnih količin dobavljenega cepiva, za kar se ZD Ljubljana trudi in se bo tudi v naprej.

Spoštovane pacientke in pacienti!

Vabimo vas, da svoj interes za cepljenje proti covid-19 sporočite svojemu osebnemu zdravniku po telefonu ali elektronski pošti.

S cepljenjem ščitimo svoje zdravje ter zdravje svojih družinskih članov, prijateljev, znancev in sodelavcev. Samo z zaščitnimi ukrepi namreč ni možno dovolj učinkovito preprečevati novih okužb z virusom SARS-COV-2, zato je pomembno, da se zaščitimo s cepljenjem. 

 

Potrdilo o prebolelem covid-19 opredeljuje, da je oseba covid-19 prebolela in kdaj ga je prebolela. Navedena časovna opredelitev neposredno vpliva na eventuelna nadaljnja testiranja in cepljenje proti covid-19. Pri osebah, ki niso bile testirane s PCR testom, je izdaja potrdila o prebolelem covid-19 v domeni strokovne presoje zdravnika in podatkov v zdravstveni dokumentaciji pacienta (simptomi sumljivi za covid-19, epidemiološki podatki, ali naveden tesen stik z osebo s potrjenim covid-19), ki omogočajo tudi časovno opredelitev, kdaj je pacient covid-19 prebolel. Za izdajo potrdila o prebolelem covid-19 ni dovolj izključno pozitiven izvid protiteles na SARS-CoV-2, saj trenutni serološki testi niso dovolj zanesljivi za presojo kužnosti ali zaščiti posameznika pred ponovno okužbo, prav tako ne omogočajo časovne opredelitve, kdaj je pacient bil v stiku s virusom SARS-CoV-2.

Pri osebah, ki so imele pozitivni bris na SARS-CoV-2, je izvid brisa vsem pacientom dostopen na spletni strani zVEM, za izpis potrebujejo digitalno potrdilo. Izvid pozitivnega brisa lahko izpiše tudi osebni zdravnik iz Centralnega registra podatkov o pacientu s pomočjo profesionalne kartice. Tovrsten izpis je za pacienta brezplačen. Naveden izvid je uraden dokument in v tem primeru pacienti dodatnih potrdil ne potrebujejo.

Izdaja potrdila s strani osebnega zdravnika je samoplačniška storitev, za katero je v ZD Ljubljana skladno z veljavnim Cenikom za izdajo spričeval, potrdil in mnenj, potrebno plačilo v znesku 15,00 EUR.

 

Page 1 of 7

Simulation Centre

Mediation Centre

Model Practices in Family Healthcare

Read more

CHC LJUBLJANA PRESENTATION VIDEO

By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Privacy and Cookie Policy MOD_COOKIES_SETTINGS_BTN

Cookie settings

This site uses cookies
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.