In case of symptoms suspected of COVID-19 (fever, cough, shortness of breath, cold, sore throat, diarrhoea, vomiting), make an appointment over the phone and do not enter community health centre unannounced.

Search... SL EN Login

Login for employees

Obvestila

Obravnava na primarnem nivoju tako v Zdravstvenem varstvu odraslih, Zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ter v Zdravstvenem varstvu šolskih otrok in mladine za vse paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal, poteka pri izbranih osebnih zdravnikih, vendar nekoliko drugače kot smo bili vajeni pred epidemijo. Pri tem prosimo vse paciente za strpnost in razumevanje ter tudi za racionalnost do potrebe po zdravstveni oskrbi na splošno.
 
Pregled v ambulanti pri osebnem zdravniku je možen samo na podlagi predhodnega naročanja in posveta z medicinskim osebjem (po telefonu ali e-pošti).
Osebni zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna. Obravnava se lahko izvede po e-pošti, po telefonu ali neposredno s kliničnim pregledom.
 
 • V primeru prisotnih simptomov in znakov za COVID-19, vas bo osebni zdravnik že po telefonu preusmeril na odvzem brisa in / ali na pregled v COVID ambulanto, zato ne prihajajte v zdravstveni dom nenapovedano.
 • V primeru življenjske ogroženosti takoj pokličete 112.
 • Na naročen termin pregleda pridite največ 5 minut pred terminom.
 • Na pregled se pripravite, oblečeni bodite v oblačila, ki jih je enostavno sleči ter si po potrebi pripravite spisek vprašanj za zdravnika.
 • Pred vstopom v zdravstveni dom si namestite kirurško masko, ki jo morate imeti nameščeno ves čas obravnave in si razkužite roke.
 • V prostorih zdravstvenega doma je potrebno, da upoštevate osebno varnostno razdaljo vsaj 1.5 metra.
 • Dan pred pregledom boste praviloma klicani s strani zdravstvenega osebja, ki s pomočjo vprašalnika preveri zdravstveno in epidemiološko stanje. Vprašalnik za oceno zdravstvenega stanja pred obravnavo v ambulanti, je zaželeno da doma natisnete in izpolnite ter prinesete s sabo na naročen termin.
ADMINISTRATIVNE STORITVE
Vse administrativne storitve kot so naročanje receptov za kronično terapijo, naročilnic za medicinske pripomočke urejate po e-pošti, izjemoma po telefonu. Če zbolite in potrebujete bolniški stalež, o tem takoj obvestite ambulanto po e-pošti oz. po telefonu.
VSTOP V ZDRAVSTVENI DOM
 
S ciljem preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 med prebivalstvom, je vstop v ZD Ljubljana omejen in poteka izključno preko triažnega mesta. Vse paciente pozivamo, da medicinski sestri ob vstopu v zdravstveni dom navedejo TOČNE IN RESNIČNE podatke o zdravstvenem stanju, morebitnem gibanju na ogroženih območjih ter stikih z okuženimi osebami. Z navedbo neresničnih podatkov namreč ogrožate svoje zdravje in zdravje vseh drugih.
OB VIKENDIH, PRAZNIKIH IN PONOČI
 
Čez vikende, praznike in v nočnem času deluje dežurna služba za otroke na PNMP in za odrasle na SNMP nespremenjeno. V primeru simptomov sumljivih za COVID-19 (vročina, kašelj, težka sapa, prehlad, boleče žrelo, driska, bruhanje), predhodno pokličite in ne prihajajte v ambulanto dežurne službe nenapovedano.
Preden poiščete nujno medicinsko pomoč, presodite ali je pregled res nujno potreben ali lahko počakate na delovnik in pokličete osebnega/nadomestnega zdravnika.

Z jutrišnjim dnem, 19. 5. 2020, ponovno odpiramo našo področno enoto ZD Rudnik, Rakovniška ulica 4.

V ZD Rudnik bomo zagotavljali zdravstveno varstvo odraslih, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine ter zobozdravstveno varstvo odraslih. Zdravstveni varstvi predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine pa do nadaljnjega (predvidoma do konca avgusta) ostaneta v enoti Vič-Rudnik, Šestova ulica 10.

V ZD Rudnik še vedno delujeta ambulanti (za otroke in odrasle) za paciente okužene oz. s sumom na okužbo s COVID-19. Vse uporabnike storitev naprošamo, da dosledno upoštevajo smerokaze in navodila zdravstvenega osebja o načinu prihajanja v ZD.

V ZD ne prihajajte, če niste predhodno dogovorjeni. Na pregled se obvezno naročite preko telefona ali elektronske pošte vašega izbranega zdravnika/zobozdravnika.

Za vse dodatne informacije o urnikih dela izvajalcev se uporabniki storitev lahko obrnejo na hišno centralo ZD Vič, tel: 01 2004 500 ali na spletni urnik posameznega izvajalca.

Obveščamo vas, da z ambulantnim delom v zobozdravstveni dejavnosti pričenjamo v tednu po 18. maju 2020. Zaradi več kot dvomesečne prekinitve rednega dela in novih postopkov obravnave skladno s sprejetimi strokovnimi smernicami in pa zagotavljanja varnosti pred okužbo, bo naše delo drugačno in okrnjeno.

Vsi termini, dogovorjeni pred nastopom epidemije, odpadejo. Novi termini bodo določeni glede na stopnjo nujnosti, o kateri bo odločal izbrani zobozdravnik. O novih terminih boste obveščeni naknadno.

Zaradi novega načina dela boste stik z nami najlažje vzpostavili preko e-pošte. Prosimo vas, da nam kakršnokoli vprašanje ali težavo sporočite na e-pošto za elektronsko naročanje, kajti na telefonu bomo težje dosegljivi, saj smo ves čas dela oblečeni v zaščitno opremo. Na telefon bomo dosegljivi 2 uri v ordinacijskem času (razpored je objavljen na našem urniku).

Dan pred vašim terminom vas bomo poklicali po telefonu in skupaj z vami izpolnili COVID-19 vprašalnik. Vprašalnik na spodnji povezavi lahko natisnete in izpolnite tudi sami, v tem primeru morate izpolnjen vprašalnik posredovati 1 dan prej na zobozdravnikovo e-pošto za naročanje.

Vprašalnik o zdravstvenem stanju pacienta pred zdravstveno obravnavo v času COVID

V primeru, da 1 dan pred terminom ne boste dosegljivi na telefon ali nam izpolnjenega COVID-19 vprašalnika ne posredujete po e-pošti, vaš termin odpade in ga bomo dodelili drugemu pacientu.

Zobozdravstvena obravnava je možna le za naročene zdrave paciente brez prehladnih obolenj in drugih znakov in simptomov za COVID-19 ter ob točno določenem terminu. Preden nas obiščete, je potrebno poskrbeti za brezhibno ustno higieno.

V ZD prihajate 5 minut pred predvidenim terminom. Pred vstopom v zdravstveni dom si nadenite zaščitno masko čez usta in nos. Ne snemajte je, dokler se ne usedete na zobozdravniški stol. Na vhodu v ZD si razkužite roke. V čakalnici in skupnih prostorih ZD upoštevajte predpisano osebno varnostno razdaljo 1.5 metra. Na stole v čakalnici se usedite le na označena mesta.

Naročeni pacienti naj v ZD prihajajo sami, spremstvo ene odrasle zdrave osebe je dovoljeno le pri manjših otrocih in osebah, ki potrebujejo spremstvo.

Prosimo vas za razumevanje in strpnost pri novi organizaciji našega dela!

Naročanje na rentgensko slikanje zob:

V Zdravstvenem domu Ljubljana pričenjamo z izvajanjem fizioterapije v vseh naših enotah, kjer poteka fizioterapevtska dejavnost. Obravnava pacientov bo prilagojena in bo potekala v skladu s posebnimi pogoji, ki preprečujejo širjenje okužbe s COVID-19, zato prosimo za strpnost in razumevanje.

V fizioterapiji bodo obravnavani samo pacienti brez znakov okužbe dihal in brez stikov z okuženimi s COVID-19.

Že naročene paciente obveščamo, da so njihovi termini obravnave preklicani in bodo o novem terminu pravočasno obveščeni.

Na naročeno fizioterapevtsko obravnavo prihajajte 5 minut pred predvidenim terminom, z nameščeno kirurško masko, ob vstopu si razkužite roke. Ves čas obravnave upoštevajte navodila fizioterapevta in se držite priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe.

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo naši področni enoti ZD Črnuče, Primožičeva ulica 2 in ZD Polje, Cesta 30. avgusta 2.

Delo v ZD Črnuče bo do septembra potekalo le v dopoldanskem delovnem času. Zagotavljali bomo zdravstveno varstvo odraslih, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine ter zobozdravstveno varstvo odraslih, delo razvojne ambulante in centra za duševno zdravje. Zdravstveni varstvi predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine pa do septembra, kot običajno v poletnih mesecih, ostaneta v novem prizidku enote Bežigrad.

V ZD Polje bodo z delom pričeli v zdravstvenem varstvu odraslih, šolskih otrok in mladine, otroškem in odraslem zobozdravstvu ter ortodontski ambulanti.

V ZD Polje bosta s ponedeljkom začasno, do preklica, pričela delovati tudi zobozdravnika Nataša Knežič Vranić, dr. dent. med. in Orce Velkovski, dr. dent. med., iz področne enote ZD Jarše, kjer v trenutnih razmerah ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije dela za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Za vse dodatne informacije o urnikih dela izvajalcev se uporabniki storitev lahko obrnejo na hišno centralo ZD Polje, tel: 01 58 64 900 ali na spletni urnik posameznega izvajalca.

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, odpiramo področno enoto ZD Polje, Cesta 30. avgusta 2.

V ZD Polje bodo z delom pričeli v zdravstvenem varstvu odraslih, šolskih otrok in mladine, otroškem in odraslem zobozdravstvu ter ortodontski ambulanti.

V ZD Polje bosta s ponedeljkom začasno, do preklica, pričela delovati tudi zobozdravnika Nataša Knežič Vranić, dr. dent. med. in Orce Velkovski, dr. dent. med., iz področne enote ZD Jarše, kjer v trenutnih razmerah ni mogoče zagotoviti drugačne organizacije dela za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Za vse dodatne informacije o urnikih dela izvajalcev se uporabniki storitev lahko obrnejo na hišno centralo ZD Polje, tel: 01 58 64 900 ali na spletni urnik posameznega izvajalca.

Spoštovani,

s ponedeljkom, 18. 5. 2020, ponovno odpiramo področno enoto ZD Črnuče, Primožičeva ulica 2.

Delo v ZD Črnuče bo do septembra potekalo le v dopoldanskem delovnem času. Zagotavljali bomo zdravstveno varstvo odraslih, zobozdravstveno varstvo otrok in mladine ter zobozdravstveno varstvo odraslih, delo razvojne ambulante in centra za duševno zdravje.

Zdravstveni varstvi predšolskih otrok ter šolskih otrok in mladine pa do septembra, kot običajno v poletnih mesecih, ostaneta v novem prizidku enote Bežigrad.

Zobozdravstvene ordinacije pričnejo z rednim delom predvidoma v tretjem tednu maja, in sicer za paciente, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Bolniki s sumom na COVID-19 ali potrjenim COVID-19 bodo v primeru nujnega zobozdravstvenega stanja po telefonski triaži s strani osebnega zobozdravnika napoteni na COVID nujno vstopno točko za zobozdravstvo.

Zaradi spremenjene organizacije dela v zobozdravstvenih ambulantah, ki je potrebna zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem okužbe COVID-19, so vsi že dogovorjeni termini odpovedani. Pacienti bodo naknadno obveščeni o novih terminih.

Nujna stanja v zobozdravstvu so:

 • močan zobobol (nevzdržna huda stalna bolečina, ki traja več kot 24 ur in analgetik ne pomaga);
 • akutna infekcija (vnetje, ki se kaže kot oteklina, težje požiranje in odpiranje ust, zvišana telesna temperatura);
 • močnejša krvavitev po oralno kirurškem posegu, ki se sama ne ustavi po določenem času;
 • poškodbe (poškodba v področju zgornje in spodnje čeljusti oz. ustne votline).

Ob vikendih in praznikih med 8.00 in 13.00 uro na Metelkovi ulici 9, Ljubljana deluje zobozdravstvena nujna medicinska pomoč v sklopu dežurne službe.

Naročanje je OBVEZNO. Triažni zobozdravnik za posvet in naročanje je pacientom dosegljiv med 8.00 in 12.00 uro na telefonski številki 01 30 09 668.
Nujna zobozdravstvena obravnava pacientov brez predhodnega naročanja ni mogoča.

Nočna zobozdravstvena ambulanta je do preklica ukinjena.

Spoštovani,

v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno pričenjamo z izvajanjem vseh preventivnih zdravstvenih pregledov. Preventivni pregledi bodo potekali v skladu s posebnimi pogoji, ki preprečujejo širjenje epidemije COVID 19.
Na pregledu bomo obravnavali samo kandidate brez znakov okužbe dihal in brez stikov z okuženimi s COVID-19. Ob naročilu boste prejeli navodila za zaposlene, prosimo, da se jih držijo. Delo v ambulanti bo prilagojeno epidemiji, zato je nujno, da se zaposleni držijo dogovorjene ure pregleda, saj  bo vstop v zdravstveni dom  dovoljen le ob času naročenega pregleda. Za naročanje in dodatne informacije kontaktirajte ambulanto pooblaščenega izvajalca medicine dela v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Obvestilo za voznike
Od 18.5.2020 v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno opravljamo zdravstvene preglede voznikov.

Za naša pogodbena podjetja nudimo konzultacije:
- ZD Ljubljana - Center, Metelkova ulica 9: cmdps-center@zd-lj.si ter neda.dovjak@zd-lj.si in alenka.lestan@zd-lj.si
- ZD Ljubljana – Fužine, Preglov trg 14: cmdps-fuzine@zd-lj.si ter marijana.nadizar-cerar@zd-lj.si
- ZD Ljubljana - Šiška, Derčeva ulica 5: cmdps-siska@zd-lj.si in janez.strupi@zd-lj.si in neva.marusic@zd-lj.si
- ZD Ljubljana - Vič-Rudnik, Šestova ulica 10: cmdps-vic@zd-lj.si in alenka.vojvoda@zd-lj.si ter mateja.bukovec@zd-lj.si

Z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije COVID-19 ob ponovnem zagonu delovnih procesov delovnim organizacijam svetujemo upoštevanje navodil, ki jih je pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje za posamezne dejavnosti (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19), in naslednje splošne ukrepe:

PRIPOROČILA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNIH DELOVNIH POGOJEV V ČASU EPIDEMIJE

Pred ponovnim zagonom proizvodnje oz. poslovanja je potrebno zagotoviti varne delovne pogoje za zaposlene in pripraviti načrt za pravilno ukrepanje v primeru potrjene okužbe s COVID-19 v podjetju.

Podjetjem svetujemo, v kolikor tega še niso naredila, da oblikujejo krizni tim, ki določa, uravnava in spremlja aktivnosti.

Delodajalec mora pred začetkom »vračanja na delo« na predlog strokovnega sodelavca in/ali specialista medicine dela označiti delovna mesta kjer obstaja zmerno tveganje za stik s potencialno COVID - 19 okuženimi osebami (sodelavci in/ali strankami).

Na teh delovnih mestih je potrebno izvesti reorganizacijo dela. V kolikor ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje najmanj 1,5 m je zaposlenim (in strankam) potrebno zagotoviti osebna zaščitna sredstva. Če se navedeni ukrepi ne morejo dosledno upoštevati, je s teh delovnih mest potrebno premestiti zaposlene, ki sodijo v skupino rizičnih delavcev zaradi zdravstvenih razlogov in/ali starosti.

1. UKREPI PRED PONOVNIM ZAGONOM PROIZVODNJE

a) Reorganizacija dela
Delovni proces je potrebno vnaprej načrtovati tako, da bo ves čas zagotovljena varna razdalja 1,5 m med zaposlenimi ter med zaposlenimi in strankami (tudi v času malice in prihoda na delo oz. odhoda domov).

Predlogi ukrepov:
- delo v »izolaciji« (brez kontaktov z drugimi) ali od doma;
- preprečevanje vstopa v podjetje osebam z znaki prehladnega obolenja ali vročino (merjenje temperature ob vhodu);
- preprečevanje gneče na vhodu v podjetje:
o drseči delovni čas,
o uvedba 30 - 60 minutnega premora med dopoldansko in popoldansko izmeno;
- redčenje števila zaposlenih v prostoru:
o uvedba dodatne izmene, zmanjšanje obsega proizvodnje,
o upočasnitev tekočih trakov in s tem zagotovitev ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,
o zmanjševanje norme oz. hitrosti stroja tako, da bo stroj lahko posluževal le en delavec naenkrat;
- pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi;
- preprečevanje tesnih stikov med odmorom za malico:
o več terminov za malico,
o podaljšanje časa za malico,
o malicanje v pisarnah, proizvodnji (lunch paketi),
o prerazporeditev stolov v jedilnicah;
- ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine;
- omejevanje ne nujnih medsebojnih stikov (sestanki preko internetnih povezav in/ali omejevanje števila sestankov in udeležencev sestankov);
- prerazporeditev delovnih miz…

b) Higiena delovnega mesta in osebna higiena
Za zaposlene je potrebno pripraviti jasna navodila za higieno na delovnem mestu s poudarkom na rednem in doslednem umivanju rok, pravilni uporabi obraznih mask ter razkuževanju površin, ki se mora opraviti vsaj ob koncu vsake izmene. Za površine, ki se jih pogosteje dotika več oseb, svetujemo sprotno čiščenje z dezinfekcijskimi robčki.

Predlogi ukrepov:
- redno zračenje prostorov;
- redno čiščenje oz. razkuževanje površin (ne spregledati najbolj kritičnih točk – kljuke, tipkovnice, zvonci,…);
- uporaba kirurških ali pralnih mask;
- redno umivanje in razkuževanje rok;
- uporabo rokavic svetujemo le v primerih, kjer to zahteva proces dela:
o rokavic ne razkužujemo, saj lahko razkužilo poveča njihovo prepustnost,
o medtem ko jih nosimo, se z njimi ne dotikamo obraza,
o z istimi rokavicami ne delamo na različnih deloviščih,
o po uporabi jih odvržemo v koš, oziroma na dogovorjeno mesto.

c) Zagotovitev zaščitnih sredstev za izvajanje predvidenih ukrepov:
Za vse predvidene ukrepe je potrebno pravočasno zagotoviti potrebno zaščitno opremo, dezinfekcijska sredstva, kader in ostalo opremo.

d) Seznanitev zaposlenih z novim načinom dela
Zaposlene je potrebno še pred prihodom na delo seznaniti s spremembami in jim podati natančna navodila za delo v novih razmerah (oglasna deska, plakati, elektronska pošta, displej). Izobraževanje se ponovi prvi dan dela in to pred pričetkom dela. Poudarek naj bo na izobraževanju delovodij. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadrejenega in ostati doma, če imajo znake bolezni dihal ali vročino.


2. AKTIVNOSTI, KI JIH JE POTREBNO IZVAJATI MED OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

Informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju na delovnih mestih mora potekati kontinuirano tudi po ponovnem zagonu dela.
Dosledno izvajanje ukrepov je potrebno redno (tudi večkrat dnevno) preverjati. Za preverjanje izvajanja ukrepov se imenuje odgovorno(e) osebo(e).
Povečevanje obsega proizvodnje oz. storitev mora potekati postopno ob upoštevanju trenutne epidemiološke slike, na podlagi katere se pred vsako načrtovano spremembo na novo oceni tveganje in pripravi nov načrt preventivnih ukrepov.

3. NAČRT UKREPANJA OB POTRJENI OKUŽBI ALI SUMU NA OKUŽBO V PODJETJU

Vsako podjetje mora pred ponovnim obratovanjem pripraviti načrt ukrepanja v primeru prisotnosti okuženega delavca na delovnem mestu, ki mora predvideti postopek izolacije obolele osebe, razkuževanje delovnega mesta obolele osebe (začasno zaprtje delovišča) in preverjanje kontaktov na delovnem mestu.

Bolnikove tesne kontakte na delovnem mestu se obvesti. Nadaljnja obravnava tesnih kontaktov bolnika je v pristojnosti epidemiologa OE NIJZ.

4. ODGOVORNOST

Odgovornost delodajalca je, da zagotovi varne pogoje dela za zagotavljanje zaščite zaposlenih pred okužbo s COVID -19 na delovnem mestu, dolžnost delavca pa, da ukrepe spoštuje. Delodajalec določi osebo odgovorno za izvajanje nadzora nad uvedenimi ukrepi in sankcije v primeru kršitve ukrepov. V primeru dokazane okužbe na delovnem mestu gre lahko tudi za t.i. poškodbo pri delu po navodilih ZZZS oz. za poklicno bolezen. O tem je potrebno seznaniti tudi delavce.

Page 3 of 7

Simulation Centre

Mediation Centre

Model Practices in Family Healthcare

Read more

CHC LJUBLJANA PRESENTATION VIDEO

By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Privacy and Cookie Policy MOD_COOKIES_SETTINGS_BTN

Cookie settings

This site uses cookies
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.