V primeru povišane telesne temperature in znakov okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje) se najprej posvetujte s svojim osebnim zdravnikom po telefonu ali e-pošti!

Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

Obvestila

Obveščamo vas, da z 9.5.2022 v Diagnostičnem laboratoriju Vič uvajamo naročanje. Naročanje je že uvedeno vseh diagnostičnih laboratorijih ZD Ljubljana, razen laboratorija v enoti Center. Z naročanjem časovno razporedimo prihod pacientov in oisledično skrajšamo čakanje na obravnavo. Naročanje preko spleta poteka na naslovu https://narocanja.zd-lj.si/285. Izbirate lahko med prostimi termini. 

Časovne omejitve pri naročanju so:

- ob naročilu preiskav za katere morate biti TEŠČI (biokemija, ekspediti...): 6:45 - 11:30,

- ob naročilu IZKLJUČNO ŠČITNIČNIH HORMONOV: 9.00 - 16.00,

- ob naročilu BIOKEMIJSKIH PREISKAV in ŠČITNIČNIH HORMONOV: 9.00 - 11.30,

- hematološke preiskave, hitri testi, preiskave blata: 6:45 - 19:00 (zaželjeno po 11.30),

- osnovne preiskave urina: 6:45 - 19:00.

Kliknete na želeni termin in vpišete potrebne podatke. Potrdilo o izbranem terminu vam sistem pošlje na vaš e-mail naslov. Za pomoč pri naročanju smo dosegljivi tudi na 01/2004 540, vsak delavnik po 11.00 uri. 

Hvala za razumevanje.

Prijazen pozdrav!

Spoštovani pacienti zdravnice Mojce Lenče Kastelic!

Obveščamo vas, da je vaša izbrana zdravnica prenehala z delom v ZD Rudnik, Rakovniška 4, Ljubljana. V nujnih primerih se lahko obrnete na dežurno ambulanto Zdravstvenega doma Rudnik, Rakovniška 4, Ljubljana. Zaželeno je, da se predhodno naročite oziroma pokličete na tel. 01/ 420 24 00.

Hvala za razumevanje.

Prijazen pozdrav!

V Zdravstvenem domu Ljubljana smo otvorili nov avtomatiziran laboratorijski sistem za analizo vzorcev krvi. Gre za visoko zmogljiv in tehnološko najnaprednejši sistem v osnovnem zdravstvu v Sloveniji. Uporabnikom zdravstvenih storitev občutno skrajšuje čakanje na diagnostične rezultate, zaposlenim pa je olajšal delo in jim zagotovil večjo varnost pred okužbami. Simbolične otvoritve sta se udeležila tudi minister za zdravje gospod Janez Poklukar in podžupan Mestne občine Ljubljana gospod Dejan Crnek.

Simboličen prerez traku Minister za zdravje direktorica ZDL podžupan MOL
Simboličen prerez traku: minister za zdravje, direktorica ZD Ljubljana in podžupan MOL.

Nov laboratorijski sistem največ prednosti prinaša uporabnikom zdravstvenih storitev. Nova pridobitev zagotavlja kakovosten laboratorijski rezultat v čim krajšem možnem času. Nujne vzorce lahko sedaj lažje obravnavamo prednostno. Sistem porabi manjše količine vzorca krvi, v večini primerov pa tudi manjše število vzorcev.

Sistem lahko v eni uri na 700 do 800 vzorcih naredi več kot 50 različnih preiskav. Vzorci samodejno potujejo do analizatorjev. Na vmesnih modulih roboti avtomatsko odpirajo in zapirajo epruvete, centrifugirajo ter shranjujejo vzorce v hladilni enoti. Ker je manj rokovanja s samimi vzorci, je s tem delo za zaposlene z vidika okužbe tudi bolj varno.

S štirimi novimi analizatorji, ki so združeni v dvojice in povezani na avtomatiziran laboratorijski sistem s centralnim krmiljenjem, smo prešli v združitev biokemijskih in imunokemijskih preiskav na enovit skupni sistem. Ker je celoten nov sistem dolg kar 12 metrov, je bil prostor, ki smo ga imeli na voljo do sedaj, zanj premajhen. Zato smo združili dva prostora, kar je zahtevalo tudi prilagoditev vodovodne in električne inštalacije ter klimatizacije. Vrednost postavljene opreme znaša 1.5 mio €.

Nov avtomatiziran laboratorijski sistem v ZD Ljubljana kopija
Nov avtomatiziran laboratorijski sistem.

V času prenove laboratorija Zdravstveni dom Ljubljana ni imel na voljo nadomestne lokacije, zato je bilo za nemoten potek dela na starih analizatorjih potrebnega veliko načrtovanja in sodelovanja zaposlenih z ekipami, ki so izvajale gradbena dela ter postavitev celotnega analitskega sistema.

vodstvo ZDL minister in podžupan ter vodja laboratorijske diagnostike v ZDL skupaj z zaposlenimi v laboratoriju
Zaposleni v laboratorijski diagnostiki skupaj z ministrom za zdravje, podžupanom MOL in vodstvom ZDL.

ZD Ljubljana je tako pridobil tehnološko najnaprednejši moderen sistem na primarni ravni v Sloveniji, ki omogoča prilagajanje delovnega procesa individualnim potrebam laboratorija v realnem času ter visoko produktivnost delovnega procesa.

Direktorica ZD Ljubljana prof. dr. Tonka Poplas Susič je ob tej priložnosti povedala: »Osnovno zdravstvo še vedno reši preko 80 odstotkov vseh zdravstvenih težav ljudi, zato je izjemno pomembno, da sledimo novostim. Zdravstveni dom Ljubljana to počne na treh nivojih, eno je znanje, drugo je razvoj in tretje področje, ki ga nadgrajujemo, so tehnikalije. Poleg strokovnih izobraževanj, ki jih organiziramo za naše zaposlene, veliko vlagamo v edukacijo za profesionalno in laično javnost v Simulacijskem in Mediacijskem centru. Drugo področje, v katerega veliko vlagamo, je razvoj. Tekom naših domačih ali mednarodnih projektov smo razvili nekaj pomembnih vsebin, ki lahko pripomorejo k boljši obravnavi pacientov. Eno od pomembnejših je obravnava bolnikov na domu, ki ne morejo k zdravniku s pomočjo patronažne medicinske sestre, testiramo telemedicino z izjemno dobrimi rezultati, uvajamo prenos kompetenc na osebo za laično svetovanje, ki pomaga sebi in enakim kroničnim bolnikom, ustanovili pa smo tudi ambulanto za kronične bolnike, ker vemo, da zdravnikov družinske medicine ni in kot zelo pomembno, začeli smo ocenjevati kakovost našega dela skozi oči pacienta.

Razvili smo portal za paciente- nov način elektronske komunikacije z ambulanto, v letošnjem letu načrtujemo nabavo novih diagnostičnih aparatur, danes pa smo se zbrali zaradi novega modernega tehnološko avtomatiziranega procesa laboratorijskih preiskav za naše bolnike, ki omogoča večje število obravnav, zanesljivejše rezultate, omogoča dodatno naročanje, manjši odvzem krvi in predvsem izjemno kakovost.«

Podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek je ob otvoritvi izpostavil, da je slovensko primarno zdravstvo eno najboljših v Evropi, če ne na svetu in da se marsikdo zgleduje po nas. Dejal je, da so zato v Mestni občini Ljubljana še posebno ponosni na ZD Ljubljana, ki je eden največjih tudi v Evropi in ki kljub težavam, ki so nastale zaradi splošnega pomanjkanja družinskih zdravnikov, skuša nuditi vrhunske storitve tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč, obenem pa tudi razvoj poteka skladno z načrti.

Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da je vesel in ponosen, da danes prisostvuje tako pomembni pridobitvi ZD Ljubljana in vseh Ljubljančanov. Pohvalil je delovanje in učinkovitost primarnega zdravstva v času covid epidemije in potrdil, da si brez primarnega zdravstva kot temelja, v bodoče ne moremo predstavljati trdnega, učinkovitega zdravstvenega sistema v Sloveniji. Dejal je, da verjame, da bodo dosežki slovenskega primarnega zdravstva v času epidemije v bodoče cenjeni in občudovani, ko se bo na to pogledalo z nekim zamikom. Prepričan je, da je to tisto, na čemer moramo graditi, saj samo na ta način lahko na nepričakovane krizne situacije vedno znova odreagiramo primerno, učinkovito in pravočasno. »ZD Ljubljana dokazuje, da tudi na primarnem nivoju enako kot na drugih nivojih zdravstva sledimo razvoju in ga marsikje prehitevamo. Želim si, da na tej poti ostanemo in da s podporo vodstva in s strokovnimi usmeritvami odločevalci sledijo temu, kar se dogaja v ZD Ljubljana«, je še izpostavil.

Spoštovani,

v ZD Ljubljana prehajamo na nov, varnejši način elektronske komunikacije preko portala za paciente na spletnem naslovu https://portal.zd-lj.si, ki bo nadomestil dosedanjo elektronsko pošto. V prvem koraku bo ta način komunikacije s pacienti potekal v enoti Šentvid. V ambulantah družinske medicine ZDL Šentvid smo s 1.6.2022 v celoti prešli na uporabo spletnega portala, s 4.7.2022 pa se v spletni portal vključujejo tudi ambulante šolskih in predšolskih otrok v ZDL Šentvid.

Za dostop do portala za paciente je potrebna REGISTRACIJA.

Registracija na portal je možna na dva načina:
1. registracija z uporabo certifikatov SIGEN-CA in SIGOV-Ca ter s SI-PASS na portalu - https://portal.zd-lj.si/register ali
2. registracija z osebno identifikacijo v ambulanti - medicinsko osebje pacienta doda v sistem in pošlje dve kodi za registracijo (eno po e-pošti, drugo v sporočilu SMS); ki veljata 24 ur.

Za registracijo z osebno identifikacijo pri zdravniku v ambulanti so potrebni:

  • vaši osebni podatki (kartica zdravstvenega zavarovanja in identifikacijski dokument),
  • vaša številka mobilnega telefona ter
  • vaš elektronski naslov.

Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo, če sam nima lastnega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke. V tem primeru pooblaščena oseba opravi postopek registracije, pooblastitelj pa podpiše pooblastilo. V kolikor je otrok mlajši od 15 let, otroku pooblastila ni potrebno podpisati, starš/skrbnik le opravi postopek registracije. V posameznih primerih je poleg postopka registracije potrebno še ročno dodajanje pooblastitelja s strani zdravstvenih delavcev, kar lahko uredite v terminih za osebno identifikacijo ali v ambulanti. V primeru, da je otrok starejši od 15 let, pa je lastnoročen podpis pooblastila potreben. Tudi to lahko uredite v terminih za osebno identifikacijo ali v ambulanti.

NAČIN REGISTRACIJE:

1. Po prejemu vseh zgoraj navedenih podatkov vas bo zdravstveno osebje ambulante dodalo v sistem in vam dodelilo dve kodi za registracijo*:

  1. eno kodo boste prejeli na vaš elektronski naslov,
  2. drugo kodo pa kot sporočilo SMS na vaš mobilni telefon.
  1. Na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do portala.
  2. Ob kliku na povezavo se vam bo odprl obrazec Registracija z osebno identifikacijo pri zdravniku, kjer boste nadaljevali z registracijo.

*Registracijski kodi sta veljavni 24 ur.

TERMINI ZA REGISTRACIJO Z OSEBNO IDENTIFIKACIJO v ZD Ljubljana-Šentvid, 1. nadstropje, soba 101:

Za registracijo z osebno identifikacijo naročanje NI potrebno. S seboj prinesite osebno izkaznico in zdravstveno kartico. V primeru, da pacient pooblašča drugo osebo naj prideta obe osebi skupaj.

Ponedeljek, 25.7.2022, DOPOLDNE, 7.00 do 12.00

Četrtek, 28.7.2022, POPOLDNE, 14.00 do 19.00

Ponedeljek, 8.8.2022, DOPOLDNE, 7.00 do 12.00

Sreda, 10.8.2022, POPOLDNE, 14.00 do 19.00

Petek, 12.8.2022, DOPOLDNE, 7.00 do 12.00

Ponedeljek, 22.8.2022 POPOLDNE, 14.00 do 19.00

Četrtek, 25.8.2022, POPOLDNE, 14.00 do 19.00

Ponedeljek, 29.8.2022, DOPOLDNE, 7.00 do 12.00

Sreda, 31.8.2022, POPOLDNE, 14.00 do 19.00

Spoštovani,

revija VIVA tudi letos organizira izbor Moj zdravnik, s katerim želijo poiskati najsrčnejše zdravnike in zdravnice ter se jim zahvaliti za dobro opravljeno delo. Glasujete lahko vse do 30. aprila 2022. 

Glasujete tukaj: Glasovnica moj zdravnik 2022

Vse podrobnosti o akciji in glasovanju pa najdete TUKAJ

Vabljeni h glasovanju!

OECD je leta 2017 ustanovil delovno skupino za oceno kakovosti dela na primarni ravni zdravstvenega varstva. Delovna skupina je pripravila metodologijo izvedbe raziskave, ki jo je poimenovala PaRIS (Patient-Reported Indicator Survey). Projekt se je začel leta 2019, v njem sodeluje tudi Slovenija, kot ena od 37 držav članic OECD. ZD Ljubljana je tako kot nosilec pod okriljem Ministrstva za zdravje v letu 2021 pričel z izvajanjem mednarodnega projekta »Ocena izkušenj in izidov zdravstvene oskrbe pacientov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v ambulantah družinske medicine v Sloveniji - PaRIS« skupaj z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V petek, 11. marca 2022, je bil projekt javnosti in odločevalcem zdravstvene politike prvič javno predstavljen. Dogodka so se med drugim udeležili predstavniki ministrstva za zdravje, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, NIJZ, Zbornice-Zveze, Mestne občine Ljubljana, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine in zastopnica pacientovih pravic. 

Preko video nagovora se je dogodku pridružil koordinator projekta OEDC Michael Van Den Berg, ki je izpostavil, da je zelo hvaležen, ker se je Slovenija tako zavezala sodelovanju v tem projektu, ker je ena od držav s posebej dobrim sistemom primarne zdravstvene oskrbe. To pomeni, da bo imela koristi od tega sodelovanja, prav tako pa tudi druge države. Dodal je, da imamo veliko znanja, ki ga lahko delimo z drugimi.

Vodja projekta prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš je ob predstavitvi poudarila, da je glavni cilj raziskave pridobitev mednarodno primerljivih izidov in izkušenj v zdravstvu med odraslo populacijo z eno ali več kroničnimi stanji, ki so obravnavani na primarnem nivoju. Mednarodna primerjava bo v pomoč snovalcem zakonov pri usmerjanju zdravstvenega sistema na način, ki je usmerjen v bolnika. Hkrati bo raziskava služila kot spodbuda dialoga med snovalci zakonov in izvajalci zdravstvene dejavnosti. Omogočila bo prevzemanje dobrih praks ter implementacijo kakovostnih rešitev, ki delujejo. Projekt je prvi tovrsten na področju primarnega zdravstvenega varstva ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državah OECD. Raziskava je sofinancirana skozi program ciljnih raziskovalnih projektov s strani ARRS in MZ, projekt V3-2102.

Projekt omogoča pridobivanje objektivnih podatkov o kakovosti zdravstvene oskrbe na  primarni ravni v Sloveniji, skozi izkušnje pacientov in s tem najpomembnejše informacije za izboljšanje zdravstvenega sistema. Raziskava ima velik pomen za ureditev primarnega zdravstva, saj bo ponudila možnost ocenitve ravni kakovosti v primerjavi z drugimi državami. Projekt vodi k izboljšanju zdravstvene oskrbe, ki je pomembna za paciente, torej za tiste, katerim je zdravstveni sistem v svojem bistvu namenjen. Tako bo država lahko izboljšala v pacienta usmerjeno oskrbo, ki je ena od ključnih kompetenc primarne zdravstvene ravni. Končen izid projekta bo odgovor na vprašanje, ali zdravstvena oskrba dejansko omogoča ljudem bolj kakovostno življenje oz. boljše počutje.

Prof. dr. Tonka Poplas Susic
Uvodni nagovor direktorice ZD Ljubljana, prof. dr. Tonke Poplas Susič.

Tanja Lovsin MZ
Nagovor Tanje Lovšin, v. d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje.

Vodja projekta prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš
Prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš, vodja projekta PaRIS, ZD Ljubljana.

Panelna razprava
Diskusija o projektu, v kateri so sodelovali predstavniki ZD Ljubljana, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, NIJZ, Zbornice-Zveze, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine in zastopnica pacientovih pravic.

Obveščamo vas, da je zdravnica Suzana Makoter Pirc, dr.med., spec. s 3. 1. 2022 prenehala z delom v ZD Ljubljana Moste-Polje, enota Fužine.

Paciente, ki si v vmesnem času niso uspeli urediti izbire osebnega zdravnika pri družinski zdravnici Marjeti Puškarić, dr.med., spec. obveščamo, da bo možnost za izbiro novega zdravnika v ZD Fužine predvidoma v začetku aprila 2022, ko pričakujemo zaposlitev nove družinske zdravnice.

V primeru zdravstvenih težav, potrebe po zdravilih ali napotnicah se lahko obrnete na ZD Fužine, na telefon (01) 54 72 800, kjer vas bodo usmerili na ambulanto nadomestnega zdravnika v skladu z našim internim razporedom nadomeščanja. Pišete lahko tudi na e-naslov narocanje.marjeta.puskaric@zd-lj.si, ali pa na vhodu ZD Fužine izpolnite in oddate obrazec, v katerem navedete, kar potrebujete.

Za nastalo situacijo se opravičujemo in v vmesnem obdobju prosimo za razumevanje.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je zdravnica Mojca Lenče Kastelic, dr. med., spec., dolgotrajno odsotna in ne opredeljuje novih pacientov.

Hvala za razumevanje.

Od 1.2.2022 dalje za potrditev okužbe s covid-19 zadošča pozitiven HAGT na testirnem mestu (potrjevanje s PCR ni več potrebno). Navedena sprememba ne velja za pozitivne rezultate samotestiranja - za potrditev okužbe je potreben odvzem brisa s HAGT na kateremkoli testirnem mestu pooblaščenih izvajalcev. HAGT testiranje za potrditev okužbe opravijo tudi šolarji in dijaki po pozitivnem samotestiranju v šoli.

V primeru kliničnega dvoma na rezultat HAGT lahko zdravnik pacienta še vedno napoti na PCR odvzem brisa. 

 

Povezava: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

SI DCP potrdilo o pozitivnem HAG testu:

Kako dobim slovensko DCP potrdilo o pozitivnem HAG testu? | Podpora eZdravja

Slovensko DCP potrdilo o pozitivnem HAG testu | eZdravje in EU digitalno COVID potrdilo | eZdravje

Stran 3 od 9
banner cepljenje
S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti. Nastavitve

Nastavitve za uporabo piškotkov

Piškotki, ki jih namestimo v vašem brskalniku, anonimno zbirajo določene informacije o vašem obisku spletnega mesta. Omogočajo nam, da lahko zagotovimo delovanje vseh funkcij spletnega mesta, določene vsebine prilagodimo posebej za vas in z analizo obiska spletno mesto stalno izboljšujemo.

Zahtevani piškotki omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po spletišču in dostop do posebnih delov spletišča. Spletna stran brez teh piškotkov uporabniku ne zagotavlja polnega delovanja. Sem uvrščamo tudi piškotke, namenjene prilagoditvi obnašanja ali izgleda spletnega mesta ob naslednjih obiskih, na primer za prikaz v izbranem jeziku.

Piškotki za statistiko anonimno zbirajo in javljajo informacije lastnikom spletnih mest. S tem jim pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in na podlagi teh informacij izboljšati uporabniško izkušnjo.