Skoči do osrednje vsebine
Search... SL EN Login

Login for employees

efpc_slo

Pohvale in pritožbe

Spoštovane pacientke in pacienti!

Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato bomo zelo veseli vsake vaše pohvale, ki nam bo v vzpodbudo, kot tudi pritožbe, ki jo bomo skrbno obravnavali.

Za pohvalo/pritožbo lahko uporabite obrazec za pohvalo/pritožbo.

ZADOVOLJSTVO Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO

Pacienti imate možnost, da podate oceno, v kolikšni meri ste bili zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti svoje zdravstvene obravnave. Zadovoljstvo lahko izrazite s pomočjo vprašalnika: https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl

Izpolnjevanje vprašalnika, ki terja manj kot pet minut, je prostovoljno in anonimno, izpolniti pa ga je potrebno v roku najmanj treh mesecev po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem se kot zaključek zdravstvene obravnave pojmuje zaključek posamezne ambulantne ali bolnišnične obravnave ali obravnave na domu (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu). Pacient praviloma izpolni vprašalnik sam, kadar pa tega ne zmore, lahko to v njegovem imenu storijo njegovi svojci, skrbniki ali drugi.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/

OBRAVNAVA KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Postopek obravnave kršitve pacientovih pravic ureja Zakon o pacientovih pravicah, ki določa pravice in dolžnosti pacientov. Vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta določa Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta.

KAKO LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

Ustna zahteva: vložite jo pri predstojniku enote v času uradnih ur, sprejme se jo na zapisnik.

Pisna zahteva: pošljete jo po pošti ali elektronski pošti predstojniku enote, lahko pa jo oddate tudi v tajništvu enote. Pisna zahteva mora vsebovati ime, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj, in morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev spora.

Za enostavnejšo vložitev pisne zahteve lahko uporabite obrazec Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

KOMU LAHKO VLOŽIM ZAHTEVO?

Zahteve sprejema predstojnik enote. Naslovi in uradne ure so navedeni na spodnjih povezavah. Izberite enoto ZDL, kjer je prišlo do domnevne kršitve.

KAKŠNI SO ROKI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE?

V primeru neustreznega odnosa zdravstvenega osebja je rok 15 dni od domnevne kršitve.

V primeru neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe je rok 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

Če ste za kršitev izvedeli kasneje, ali pa so se posledice kršitve pokazala kasneje, je rok za vložitev zahteve tri mesece po preteku zgoraj določenih rokov.

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

V postopku uresničevanja pravic lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Zastopnici pacientovih pravic za območje Ljubljane:

Duša Hlade Zore

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

Uradne ure:
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 8:00 do 13:00

Robert Cer

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: robert.cer@nijz.si

Uradne ure:
Sreda od 9:30 do 14:30
Četrtek od 14:00 do 19:00
Petek od 14:00 do 19:00 

Marjan Sušelj

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana

Zaloška 29, 1000 Ljubljana
Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: marjan.suselj@nijz.si

Uradne ure:
Sreda od 14:30 do 19:30
Četrtek od 7:00 do 14:00

Simulation Centre

ISCPC
euveca
SCUBY
Transsimed
By using this website, you agree to the use of cookies in accordance with our Privacy and Cookie Policy MOD_COOKIES_SETTINGS_BTN Zapri

Cookie settings

This site uses cookies
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.

Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies and can only be disabled by changing your browser preferences.

Analytical cookies help us to improve our website by collecting and reporting information on its usage.