en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski centerDejavnosti Zdravstvenega doma Ljubljana

Dejavnosti osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistično ambulantne dejavnosti v ZDL so:

 

                                                                      ********

ZD Ljubljana na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZD Ljubljana opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:
• spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev,
• zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja,
• preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo,
• zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
• patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na bolnikovem domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih,
• neprekinjeno nujno medicinsko pomoč,
• zdravstvene preglede športnikov,
• zdravstvene preglede nabornikov,
• ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo,
• diagnostične in terapevtske storitve,
• specialistično ambulantno dejavnost.
ZD Ljubljana zagotavlja zdravstveno varstvo za območje MOL, v nekaterih dejavnostih pa tudi za širše območje Ljubljane (PHE, razvojne ambulante).

Urniki in kontakti

Napredno iskanje