en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  17.6.2015

Podelitev potrdil prvim triažnim pediatričnim medicinskim sestram v Sloveniji ob zaključku tečaja in usposabljanja triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema

Štiriintrideset pediatričnih medicinskih sester Zdravstvenega doma Ljubljana je v letu 2014 uspešno opravilo tečaj in usposabljanje triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema (MTS). Na ta način so kot prve v Sloveniji pridobile dodatna znanja, potrebna za kvaliteten sprejem in triažo otrok, ki jim vsakič znova omogoča pravočasno obravnavo ter s tem zmanjšanje kliničnega tveganja za bolnike. V sredo, 17. junija 2015, jim je Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveze), v ta namen slovesno podelila potrdila.

Ob vedno večjem številu bolnikov v osnovnem zdravstvu se je izkazalo, da je triaža izrednega pomena, saj neustrezen sprejem, ki temelji zlasti na administrativnem sprejemu in intuitivni triaži (brez protokola) lahko zaradi predolgega čakanja poslabša bolnikovo zdravstveno stanje. Manchesterski triažni sistem (MTS) je odlično orodje, ki s svojim protokolom zmanjšuje klinično tveganje za bolnike v primerih, ko zdravstveno osebje zaradi velikega števila bolnikov ne zmore sprotne obravnave le teh. Triaža po MTS nam poleg celostne obravnave bolnika omogoča tudi optimizacijo resursov, pravno formalno zaščito, nadzor nad delom, večanje kompetenc in avtonomije ter natančno opredeli vlogo in pomen triažne medinske sestre/zdravstvenika.
Natančno opredeljuje tudi posebnosti postopka triaže pri otrocih.

“Triaža je sestavni del vsakega sodobnega oddelka” (Cronin, 2003).

Urniki in kontakti

Napredno iskanje