en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  27.10.2015

Z energetsko sanacijo stavbe in prenovo drugega nadstropja Zdravstvenega doma Ljubljana – Bežigrad do še kakovostnejše zdravstvene oskrbe

Danes je v Zdravstvenem domu Ljubljana – Bežigrad potekala uradna otvoritev prenovljenih prostorov drugega nadstropja in nove zunanje podobe. Zdravstveni dom Ljubljana je s pomočjo ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana in evropskimi sredstvi uporabnikom storitev s prenovo omogočil prijetnejšo in še kakovostnejšo zdravstveno obravnavo, zaposlenim pa boljše delovne pogoje.

Dela so se na objektu ZD Ljubljana - Bežigrad pričela v oktobru 2014, končala pa v septembru 2015. V prvi fazi se je izvedla energetska sanacija objekta, v kateri se je izvedla fasada objekta ter zamenjava oken v II. nadstropju. Ta dela so bila sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Po zaključku energetske sanacije objekta, se je pričela druga faza. Izvedla oz. dokončala se je statična sanacija objekta. Ojačalo se je zunanje stene ter stebre v prvem in drugem nadstropju objekta, medtem ko so se ojačitve kleti in pritličja izvedle že v preteklosti. S temi posegi se je precej izboljšala potresna varnost objekta. V zadnji fazi se je dokončala obnova drugega nadstropja, ki se je v celoti obnovilo.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je za energetsko sanacijo pridobila sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (LS2), v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Javni razpis je v začetku leta 2013 izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (danes Ministrstvo za infrastrukturo), MOL pa je uspela pridobiti sredstva v višini največ do 180.225,62 EUR. Celotna investicija, vključno z energetsko sanacijo, je znašala 1.205.919,05 EUR. Sredstva je v celoti, razen prej omenjenih, zagotovila MOL. ZD Ljubljana je za obnovljene prostore v drugem nadstropju iz lastnih sredstev prispeval za opremo v skupni vrednosti 168.573,06 EUR.

 

  NEWmol logo                    english spodaj      logotip ks

- naziv operacije: »Energetska sanacija ZD Bežigrad«

- kratek opis operacije: Energetska sanacija bo prispevala k trajnostnem razvoju z vidika učinkovitejše rabe energije (obnova zunanjega ovoja in oken v 2. nadstropju). Posledično energetska sanacija predstavlja izboljšanje energetske učinkovitosti objekta Zdravstveni dom Bežigrad, povečana je toplotna izolativnost objekta, zaščita okolja, izboljšajo se pogoji za izvajanje zdravstvenega varstva ter zviša standard storitev za paciente.

- naziv upravičenca oziroma skupine upravičencev: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

- višina skupnih stroškov operacije in višino javnih virov financiranja: 180.225,62 EUR

- datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev: 01.04.2011 - 31.12.2015

- kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: Rajko Praček, MOL