en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  10.5.2016

Predstavitev delnih zaključkov projekta "Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+)"

Zdravstveni dom Ljubljana je od marca 2015 izvajal projekt »Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+)«, katerega glavni cilj je zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Projekt CPC+ je financiran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 v okviru Pobude za javno zdravje, na področju: Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Ob zaključku projekta je v Mestni hiši danes potekala predstavitev delnih zaključkov projekta, ki je bila namenjena nosilcem odločitev na področju zdravstva v Sloveniji.

Projekt se je izkazal za izjemno pozitivnega, saj je pokazal, da je družinska obravnava debelosti kot del preventive in klinične obravnave mogoča in uspešna v ambulanti družinske medicine.

Prav tako je pokazal, da je vključitev patronažne medicinske sestre v tim referenčne ambulante upravičena in koristna zaradi preventive in obravnave kroničnih bolnikov na terenu oz. v njihovem domačem okolju, kadar drugače to ni mogoče. Patronažne medicinske sestre so na terenu obiskale 2000 pacientov, ki se iz kakršnegakoli razloga niso mogli oglasiti v ambulanti družinske medicine in s pomočjo vprašalnikov preverile 57 parametrov njihovega zdravstvenega stanja. Med temi je bil tudi pri nas prvič uporabljen vprašalnik MUST za oceno prehranske ogroženosti.

CPC+ je dokazal pomen kakovostnega v preventivo usmerjenega in praktično orientiranega izobraževanja za patronažne medicinske sestre, specializante družinske medicine in time v referenčnih ambulantah družinske medicine. Izvedenih je bilo namreč več kot 14 izobraževalnih modulov, ki so bili vsi izdelani v skladu s strogimi standardi kakovosti in ovrednoteni s strani udeležencev in DNV.

Tistim, ki jih zdravstveno ogroža nezdrav življenjski slog, je Simulacijski center (SIM) predstavil možne posledice bolezni, saj vsakemu ogroženemu zelo nazorno pokaže posledice nezdravega življenja, recimo povečano težo, težko dihanje, diabetični vid … in tako promovira zdrav življenjski slog.

Zelo pomemben pa je tudi povezovalni vidik projekta, ki je pokazal, da lahko dosežemo napredek v sodelovanju različnih strokovnjakov in skupnim razvojem novih pristopov, ki temeljijo na kakovostnem izobraževanju in sprotnem spremljanju rezultatov.

Vsebinsko je projekt CPC+ nadgrajeval delo v referenčnih ambulantah družinske medicine (RADM) na način, da s pomočjo patronažne medicinske sestre zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki jo izvajajo RADM tudi tistim bolnikom, ki ne morejo priti do zdravnika. Dodatno se je projekt usmerjal v edukacijo bolnikov z dejavniki tveganja s pomočjo simulacij v SIM centru za dvig zavesti o pomembnosti zdravega življenjskega sloga in preprečevanja razvoja kroničnih bolezni ter družinsko obravnavo debelosti. Projekt je bil podprt z ustrezno edukacijo in preverjanjem postopkov v skladu s standardi kakovosti.

V projektu so kot partnerji sodelovali:

·         Zdravstveni dom Ljubljana, kot nosilec projekta CPC+, katerega glavni namen je vključevanje patronažne medicinske sestre,izvajanje edukacije bolnikov z dejavniki tveganja s pomočjo simulacij v SIM centru ter družinske obravnave debelosti.
·         DNV GL, katerega poglavitna vloga je bila zagotavljanje kakovosti v vseh stopnjah projekta.
·         Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, katere osnovna naloga je bila izobraziti specializante družinske medicine.
·         Mestna občina Ljubljana, ki je imel kot partner vlogo obveščanja javnosti o projektu in njegovih vsebinah.
·         Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - njena vloga je bila sodelovanje pri postavitvi modela CPC+ in realizaciji izobraževanja patronažnih medicinskih sester.
·         Zavod Prava poteza, ki je s svojimi projektnimi izkušnjami in strokovnim znanjem zagotavljal tekoče delo, nadzor in podporo pri izvedbi projekta.

Urniki in kontakti

Napredno iskanje