en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

Stisni me močno in mi reši življenje

Stisni me močno

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center

Datum objave:  22.11.2017

Osnovno zdravstvo: včeraj- danes- jutri

Zdravstveni dom Ljubljana danes obeležuje 50-letnico združitve v enoten zavod, v letošnjem letu pa slavimo tudi 85 let prvega zdravstvenega doma v Ljubljani. Ob tej pomembni prelomnici se naše misli ozirajo na prehojeno pot, ob tem pa ugotavljamo, da je le s skupnimi močmi vseh deležnikov možno oblikovati koordinirano in kakovostno zdravstveno oskrbo.

Noben partner ne glede na vpliv, možnost odločanja ali zagotovljena finančna sredstva ni sposoben oblikovati učinkovitega modela zdravstvene oskrbe, v kolikor ne sodeluje s partnerji, ki sooblikujejo zdravstveni sistem in partnerji, ki izvajajo zdravstvene storitve v praksi. Izvajalec pa ni uspešen v uvajanju novosti, če ni povezan z institucijami, ki na eni strani oblikujejo znanje oz. kompetence ter na drugi strani omogočajo razvoj sistema zdravstvenega varstva na sistemski ravni. Pomembna stična točka, da je to mogoče uresničiti, je naše dosedanje skupno delo.

Naštevamo le nekaj vsebin, kjer smo s skupnimi močmi pripravili za paciente novo ali nadgrajeno vsebino zdravstvene oskrbe, ne le v ambulanti temveč tudi v njegovem družinskem in domačem okolju, ki se lahko izvaja kjerkoli v slovenskem prostoru. To so:

· projekt referenčnih ambulant družinske medicine; v katerih razširjeni tim zdravstvenega osebja, poleg zdravnika in srednje medicinske sestre, paciente spremlja tudi diplomirana medicinska sestra, ki je prevzela spremljanje stabilnih kroničnih bolnikov in preventivne aktivnosti;

· oblikovanje kliničnih poti v praksi na področju obravnave kroničnih bolnikov in šibkih v ambulantnem in domačem okolju, obravnava motenj prehranjenosti, obravnava bolnikov s pomočjo mobilne tehnologije;

· s sodelovanjem NIJZ smo uvedli družinsko obravnavo debelosti otrok in mladostnikov v povezovanju s šolami;

· z ZZZS smo pilotno uvajali pomoč kliničnega farmacevta pri predpisovanju zdravil pri polifarmakoterapiji;

· izobraževanje študentov in specializantov ter strokovnega kadra na organiziranih in vsebinsko dorečenih modulih.

Tanja Mate (direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, Ministrstvo za zdravje) je poudarila, da je primarni nivo v slovenskem zdravstvu eden najboljših in najbolj dostopnih v EU. ZD Ljubljana kot tretji največji javni zdravstveni zavod v državi z blizu 0,5 opredelitvami pacientov predstavlja kar četrtino primarnega zdravstvenega varstva slovenskega prebivalstva. Ministrstvo za zdravje z ZD Ljubljana dobro in veliko sodeluje in le s sodelovanjem je mogoče narediti slovensko zdravstvo dobro.

Marjan Sušelj (direktor ZZZS) je poudaril: »Danes lahko z zadovoljstvom povem, da je pogodbeno sodelovanje med ZZZS in ZD Ljubljana zelo korektno, strokovno in pravočasno. Kot varuha zdravstvenega denarja in pravic zavarovanih oseb pa me še posebej veseli, da v dosedanjih nadzorih nismo ugotovili večjih ali pogostejših odklonov in da je tudi pritožb zavarovanih oseb na delo zdravstvenega doma relativno malo.«

Prim. prof. dr. Ivan Eržen (direktor NIJZ) je izpostavil: »ZD Ljubljana je za NIJZ izjemno pomemben partner. Tesno sodelovanje s strokovnjaki ZD Ljubljana nam omogoča razvoj novih programov in pristopov na področju ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanje bolezni. Vsebinsko zelo raznoliko dogajanje dopolnjuje še sodelovanje na področju razvoja novih metod organiziranosti dejavnosti na primarni ravni z namenom doseganja večje uspešnosti pri zdravstveni obravnavi pacientov. Na tem področju so še posebej dragocene izkušnje sodelavcev ZD Ljubljana, ki omogočajo, da so predlagani modeli izvajanje zdravstvene dejavnosti po meri in v skladu s potrebami pacientov.«

Izr. prof. dr. Tonka Poplas Susič (namestnica direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti) je poudarila pomen prepoznavanja dobrih praks ZD Ljubljana tudi v tujini. Pred kratkim nas je na pobudo inštituta Nivell obiskala avstrijska delegacija, ki je bila navdušena nad konceptom oskrbe kroničnih bolnikov pri nas. Družinska medicina v ZD Ljubljana namreč s svojo odličnostjo, dobro organiziranostjo, strukturo bivanja v zdravstvenem domu kot celoviti enoti, dodelanimi protokoli zdravstvene obravnave bolnikov ter nudenjem vseh servisov na enem mestu, zagotavlja učinkovito celovito obravnavo bolnikov na primarni ravni v Sloveniji. Pomembno pri tem pa je, da institucije, ki odločajo o primernosti konceptov obravnav, te vsebine ocenijo kot primerne, saj brez tega ne moremo biti uspešni. Trenutno v ZD Ljubljana testiramo proizvod raziskovalcev Inštituta Jožef Stefan- EKG senzor, ki omogoča večdnevno snemanje srčne aktivnosti pri bolnikih, pri katerih obstaja sum na motnjo srčnega ritma. Omenjeni projekt bo slej ko prej prešel v rabo. Drugo področje, ki ga v tem trenutku lahko izpostavim kot pomemben projekt pa je razširjena multidisciplinarna obravnava bolnikov na njihovem domu.

Rudi Dolšak (direktor ZD Ljubljana) je zaključil: »Kljub zahtevnim časom ZDL posluje pozitivno. Programe zdravstvenega varstva izvajamo kakovostno in z veliko odgovornostjo do pacientov. Želimo biti prisotni na mednarodnih in domačih projektih, primorani smo vlagati v razvoj ter želimo, da se na področju primarnega zdravstva čim prej definira terciarna dejavnost, ki bo razvojno in raziskovalno delo formalizirala.«

Urniki in kontakti

Napredno iskanje