NE VSTOPAJTE V PROSTORE ZDRAVSTVENEGA DOMA s povišano telesno temperaturo in znaki okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje)!

Najprej se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom / zobozdravnikom po telefonu!
Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

PRED PRIHODOM POKLIČITE

Predstavitveni video ZDL

Zdravje na delovnem mestu

Medicina dela, prometa in športa

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

SCUBY

ISCPC

CPC+

Mediacijski center

Navodila za starše

Datum objave:  30.10.2007

ZD Ljubljana - Center prenavlja nadstropje za nadstropjem

Ljubljana, 30.10.2007

Letošnje leto je za ZD Ljubljana – Center v znamenju obsežnih prenov. V oktobru se je v prenovljene prostore preselil Center medicine dela, prometa in športa, ki deluje v drugem nadstropju ter Laboratorijska diagnostika in Specialistična ambulanta za sladkorno bolezen, ki delujeta v petem nadstropju. Prenovljeni so tudi prostori v tretjem nadstropju za potrebe novega digitalnega mamografa, na katerem že poteka rentgensko slikanje dojk v okviru Centra za bolezni dojk. V kletni etaži ZD Ljubljana - Center pa so preurejeni prostori za strežnike za potrebe informatike. S prenovo prostorov in opreme ter nabavo sodobnih aparatur bomo lahko zagotovili sodobne standarde in dobre pogoje za delo zaposlenih ter predvsem kakovostnejšo in dostopnejšo zdravstveno obravnavo pacientov.

Obnova drugega in petega nadstropja se je izvajala kot skupno javno naročilo. Skupna pogodbena vrednost za obe etaži je bila 653.459 EUR. Vrednost obnovitvenih del (gradbeno-obrtniška in instalacijska dela) za drugo nadstropje je bila 261.384 EUR za peto nadstropje pa 392. 075 EUR. Končna vrednost del bo nekoliko višja, ker so se med izvajanjem pojavila dodatna dela.

Zasnova prostorov v drugem nadstropju se ni spreminjala, celotna etaža je namenjena Centru medicine dela, prometa in športa. Obstoječe montažne predelne stene so dodatno zvočno izolirane, obnovljen je tehnični strop, nova je talna obloga, v celoti so obnovljeni kovinski vratni podboji, nova so vratna krila z odgovarjajočo zvočno izolacijo, okna so bila v celoti zamenjana že leta 2005. Etaža je urejena z upoštevanjem novih protipožarnih predpisov. V celoti so obnovljene elektro in strojne instalacije, urejeno je hlajenje. Prostori so novo opremljeni, vrednost nove pohištvene opreme znaša 139.435 EUR.

V Centru medicine dela, prometa in športa smo bogatejši tudi za dve novi aparaturi, in sicer aparat za preiskavo sluha in aparat za preiskavo ravnotežnega organa. Sicer Center medicine dela, prometa in  športa opravlja naslednje preiskave: EKG (preiskava srčne funkcije), spirometrija (preiskava pljučne funkcije), preiskava vida, preiskava sluha in preiskava ravnotežnega organa. V okviru Centra deluje 5 aktivnih ambulant in ena rezervna. Skupno število zaposlenih je 17. Center stalno sodeluje z diagnostičnim laboratorijem, specialistom za očesne bolezni, po potrebi pa tudi s specialisti ORL, kardiologom (obremenilno testiranje srca), rentgenom (slikanje pljuč) in psihologom. Center ima sklenjene pogodbe za izvajanje storitev z različnimi podjetji. Po eni strani skrbi za preglede delavcev v teh podjetjih, po drugi strani pa pripravlja ocene tveganja delovnih mest. Opravljamo tudi preglede voznikov za vozniški izpit. Vse informacije o Centru medicine dela, prometa in športa so vam na voljo v sprejemni pisarni od ponedeljka do petka, in sicer od 7.00 do 10.00, na telefonski številki: 4723 748.

Prostori v petem nadstropju so na novo zasnovani, namenjeni Laboratorijski diagnostiki, del etaže je namenjen tudi Specialistični ambulanti za sladkorno bolezen. Vse predelne stene v etaži so nove v montažni izvedbi, novi so betonski estrihi in PVC talna obloga, novi so tehnični stropi, vrata in vratni podboji, okna so bila v celoti zamenjana že leta 2005. V celoti so obnovljene elektro in strojne instalacije, etaža je urejena po novih protipožarnih predpisih. Prostori imajo novo pohištveno opremo v vrednosti 100.000 EUR.

Laboratorijska diagnostika ima sedaj popolnoma urejen sprejem pacientov z dvema sprejemnima mestoma. Ima tudi dva odvzemna mesta, kjer se v povprečju dnevno zvrsti od 200 do 300 pacientov. V laboratoriju opravljajo različne vrste preiskav, npr. hematološke, imunološke, biokemične, preiskave urina… Pohvalimo se lahko z dvema novima analizatorjema za biokemične preiskave, novim analizatorjem za štetje bakterij v urinu in novo centrifugo za serume.

Vrednost obnovitvenih del v tretjem nadstropju za potrebe novega digitalnega mamografa je bila 61.440 EUR. Kvadratura prostorov, namenjena novemu mamografu je 50 m2, obsega prostor za sprejem, 2 kabini za preoblačenje, delovni prostor z mamografom ter prostor za operaterja (RTG inženir). Pri novih montažnih stenah je vgrajena svinčena zaščita proti ionizirajočem sevanju. Prostori imajo tudi novo pohištveno opremo v vrednosti 6.000 EUR. Digitalni mamograf, ki služi rentgenskemu slikanju dojk,  skupaj s sistemom za shranjevanje in distribucijo digitalnih slik (sistem PACS), je zdravstveni dom stal 773.209 EUR. 

Prenovljeni prostori bodo prijaznejši za paciente, novi sodobni aparati pa bodo omogočili, da bodo opravljene storitve kakovostnejše, natančnejše in hitreje opravljene.