en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

thumbnail

Predstavitveni video ZDL

Zdravje DM 67 100

Zdravje na delovnem mestu

CMDPS 77 100

Medicina dela, prometa in športa

Zdravstveni pregledi voznikov 83 100

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

Simulacijski center

SCUBY logo CMYK

SCUBY

Logo ISCPC

ISCPC

Nadgrajena celovita obravnava pacienta

CPC+

Mediacijski center

Mediacijski center


Datum objave:  25.3.2008

ZD Ljubljana v letu 2007

Ljubljana, 25.03.2008

Leto 2007 je bilo za ZD Ljubljana uspešno. Zaključeno je bilo s presežkom realiziranih prihodkov nad odhodki oz. z dobičkom v višini 178.810 €. Programi v večini dejavnosti so bili realizirani, razen v zobozdravstvu, čemur bo v letošnjem letu posvečena posebna pozornost. ZD Ljubljana je realiziral cilj ohranitve obstoječega obsega dejavnosti, saj v letu 2007 ni bila podeljena nobena koncesija izvajalcem iz ZD Ljubljana in ni prišlo do zmanjšanja programov zaradi odhoda v zasebništvo.

V letu 2007 je ZD Ljubljana pričel izvajati novo dejavnost, ki je nacionalnega pomena, in sicer Državni program za presejanje in zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa (SVIT). Za nosilca tega programa je bil s sklepom Zdravstvenega sveta Ministrstva za zdravje RS imenovan ZD Ljubljana, enota preventive Cindi Slovenija. Tako so se v letu 2007 pričele intenzivne aktivnosti priprave programa na področju strokovnih smernic, organizacije in informacijske podpore.

V enoti Šiška se je v oktobru 2007 pričela izvajati nova preventivna dejavnost - merjenje kostne gostote za odkrivanje osteoporoze v začetni fazi, ki se izvaja samoplačniško. V ta namen je bil tudi nabavljen nov sodobni aparat za merjenje kostne gostote. Enota Center pa je postala bogatejša za nov sodobni digitalni mamograf, ki služi rentgenskemu slikanju dojk.

Sicer je ZD Ljubljana v letu 2007 beležil porast števila pacientov, kar je zaskrbljujoče predvsem z vidika kadrovske problematike zdravnikov. Ob upokojitvah in drugih prenehanjih delovnega razmerja ter daljših začasnih odsotnosti z dela, so se pojavili veliki kadrovski problemi pri zagotavljanju nadomestnih zdravnikov, predvsem zdravnikov splošne medicine, pediatrov in diplomiranih medicinskih sester za delo v patronažnem varstvu.

Na pobudo ZZZS se je ZD Ljubljana vključil v postopek naročanja pacientov na pregled pri osebnih zdravnikih. Zdravstveni dom je sodeloval pri posnetku stanja, ki ga je izvedel ZZZS in sam opravil še bolj podrobno analizo o stanju naročanja v ZD Ljubljana, da bi odkril modele ali ovire in lahko nudil svetovanje tistim timom, kjer naročanje predstavlja problem.

Veliko sredstev smo namenili za nakup sodobne opreme ter za investicije v objekte, da bi lahko zagotovili kakovostnejše storitve za paciente in boljše pogoje za delo naših zaposlenih. Skupni znesek naložb ZD Ljubljana v letu 2007 je bil 6.551.312 €, od tega 5.235.954 € iz lastnih sredstev, 1.310.462 € iz sredstev MOL, ki so bila prenesena iz leta 2006, in 4.896 € iz donacij. Največ sredstev je bilo namenjenih za stavbe in investicije ter za medicinsko in laboratorijsko opremo. V primerjavi z naložbami iz preteklih let je bil znesek naložb v letu 2007 znatno višji, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Naložbe v letih 2002 – 2007 in viri financiranja ZD Ljubljana

Viri financiranja

(v EUR)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Skupaj

2002 - 2007

Sredstva MOL

0

2.129.444

85.128

0

0

1.310.462

3.525.034

Lastna sredstva

1.994.742

1.902.680

1.234.956

946.076

1.570.752

5.235.954

12.885.160

Donacije

23.284

21.656

17.072

4.341

4.452

4.896

75.701

Skupaj naložbe

(v EUR)

2.018.026

4.053.780

1.337.155

950.417

1.575.205

6.551.312

16.485.894