Natisni stran

Razvojna ambulanta

KOMU JE NAMENJENA

V Sloveniji imamo organizirano mrežo razvojnih ambulant. Namenjene so spremljanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki, nudijo pa tudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam.

KDO SO IZVAJALCI IN KAJ OBSEGA

V Razvojni ambulanti otroka pregleda razvojni pediater. V primeru lažjih motenj, dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju.

Približno tretjina vseh otrok, ki pridejo v naše ambulante, pa potrebuje več strokovne pomoči in jih vključimo v razvojnonevrološko obravnavo. V prvem letu starosti so običajno napoteni na nevrofizioterapijo. Tam z različnimi prijemi in vajami otroka učijo podobne drže in gibanja, ki ga drugi otroci osvojijo spontano, ter mu pomagajo, da osvoji tudi druge spretnosti.

Če opazimo, da ima otrok več težav pri ročnih spretnostih, se vključi v obravnavo delovni terapevt. Za pomoč pri govornem razvoju pa otroka po potrebi napotimo k logopedu. V timu je še medicinska sestra, ki skrbi za naročanje ter za usklajevanje dela v timu in z drugimi sodelavci. V timu za obravnavo otrok z razvojnimi motnjami delujejo namreč tudi psihologi, specialni pedagogi in socialni delavci, zato se povezujemo s strokovnjaki v Centrih za duševno zdravje našega zdravstvenega doma, pa tudi z vrtci, šolami in drugimi institucijami.