Natisni stran
Datum objave:  14.1.2009

Strokovni simpozij ob 30 letnici delovanja SNMP

Ljubljana, 06.12.2008

V petek, 05.12.2008, je služba Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) v Ljubljani, priredila strokovni simpozij ob 30 letnici njenega delovanja. Srečanje sta podprla Ministrstvo za zdravje RS in Slovensko združenje za urgentno medicino. Ob tej pomembni obletnici, SNMP opozarja širšo javnost na problem, s katerim se soočajo njihovi zdravniki in to je dejstvo, da v primeru nenadnega zastoja srca izven bolnišnice, očividci le redko začnejo izvajati temeljne postopke oživljanja, čeprav to lahko kar  trikrat poveča možnost za preživetje.

Urgentna služba Splošne nujne medicinske pomoči, ki je del Zdravstvenega doma Ljubljana, deluje na območju Ljubljane, v sodelovanju z reševalno postajo Kliničnega centra. V primeru posameznikove življenjske ogroženosti, se ekipa zdravnika in dveh zdravstvenih tehnikov z reanimobilom takoj odpelje na mesto dogodka, kjer nemudoma začne z vsemi potrebnimi ukrepi nujne medicinske pomoči. Tako je SNMP tudi tista, ki se odzove na klic o nenadnem srčnem zastoju izven bolnišnice.

V primeru nenadnega srčnega zastoja izven bolnišnice je za preživetje bolnika izredno pomembna čimprejšnja prepoznava stanja, klic nujne medicinske pomoči in izvajanje temeljnih postopkov oživljanja s strani prisotnih očividcev. Prav slednje je izrednega pomena, saj skoraj podvoji preživetje bolnikov, še zlasti, če se z oživljanjem začne v prvi ali vsaj v prvih štirih minutah po srčnem zastoju.

Rezultati raziskave predstojnice SNMP mag. Renate Rajapakse, dr.med.spec., ki je bila izvedena jeseni leta 2006, kažejo, da je znanje laičnih prebivalcev Slovenije o znakih srčnega zastoja in temeljnih postopkih oživljanja nezadovoljivo. Da je sedanje slabo znanje mogoče izboljšati, dokazuje podatek, da je znanje boljše pri osebah, ki so se kadarkoli učile oživljanja.

V želji, da bi čimveč ljudi znalo oživljati, je služba SNMP predložila več predlogov možnih načinov osveščanja prebivalcev o srčnem zastoju in temeljnih postopkih oživljanja z osnovnim načelom- čim večkrat slišati, videti in po možnosti praktično izvesti postopek.