Natisni stran

Zdravstvenovzgojni center

V zdravstvenovzgojnem centru izvajamo zdravstveno vzgojo, katere namen je spodbuditi posameznike (individualni pristop) in skupine prebivalcev (skupinski pristop), da bi skrbeli za ohranjanje lastnega zdravja, ali da bi začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje. Z zdravstvenovzgojnimi programi pomagamo posamezniku oblikovati znanja, stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in jim pomagamo spreminjati življenjski slog.

V zdravstvenovzgojnih centrih delajo višje in diplomirane medicinske sestre ter profesorice zdravstvene vzgoje.

Zdravstvenovzgojni centri se nahajajo v vseh enotah ZD Ljubljana, vsebine pa se izvajajo glede na prostorske in kadrovske možnosti. V primeru, da se določena storitev ne izvaja v enoti, se uporabnika napoti v najbližji zdravstvenozvgojni center kjer bo deležen potrebne zdravstveno vzgojne aktivnosti.

Zdravstvenovzgojni centri se nahajajo v vseh enotah ZD Ljubljana. Oglejte si program, ki ga izvajajo v vsakem od zdravstvenovzgojnih centrov.