NE VSTOPAJTE V PROSTORE ZDRAVSTVENEGA DOMA s povišano telesno temperaturo in znaki okužbe dihal (nahod, bolečine v žrelu, kašelj, težko dihanje)!

Najprej se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom / zobozdravnikom po telefonu!
Za pregled v vseh dejavnostih je OBVEZNO NAROČANJE - po telefonu ali e-pošti. Zdravnik bo glede na vaše zdravstvene težave strokovno presodil o načinu obravnave, ki je potrebna.

en sl

112 - KLIC V SILI

(01) 47 23 888 - PNMP

PRED PRIHODOM POKLIČITE

Predstavitveni video ZDL

Zdravje na delovnem mestu

Medicina dela, prometa in športa

Samoplačniški pregledi v MDPŠ

Druge samoplačniške storitve

Simulacijski center

SCUBY

ISCPC

CPC+

Mediacijski center

Navodila za starše

ZD Ljubljana ima pet Centrov za duševno zdravje (v enotah Center, Vič-Rudnik, Šiška, Bežigrad in Moste-Polje). Osnovni cilj dejavnosti CDZ je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin.

pdfZloženka Predstavitev CDZ

V CENTRIH ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OBRAVNAVAMO OTROKE IN MLADOSTNIKE, KI IMAJO:

 • težave na različnih področjih razvoja (govor, motorika, kognicija, socialni razvoj...)
 • zaostanek v razvoju
 • motnje v duševnem razvoju
 • govorno jezikovne težave (motnje izreke, govorno jezikovne motnje itd.)
 • učne težave
 • prilagoditvene težave
 • čustvene in vedenjske motnje (npr. opozicionalnost, depresivna motnja, anksioznost, fobije itd.)
 • težave na področju spanja, hranjenja, izločanja
 • hiperkinetične motnje, vključno z motnjami koncentracije
 • vzgojne težave (nevodljivost, neubogljivost)
 • pervazivne razvojne motnje (vključno z motnjami avtističnega spektra)
 • tike
 • selektivni mutizem
 • stiske kot posledica izjemnih dogodkov (smrt, ločitev, preselitev....)
 • psihosomatske težave (glavoboli, bolečine, utrujenosti, ki niso telesnega izvora)
 • različne stiske zaradi nerazumevanja s starši, zatekanja v različne razvade, težav v odraščanju/osamosvajanju, občutkov manjvrednosti itd.

Izvajamo tudi preventivne psihološke preglede otrok pri 3. letu.

 

KAKO POTEKA NAŠE DELO:

Postopek obravnave je odvisen od narave otrokove/mladostnikove težave. Lahko poteka le pri enem od strokovnjakov (npr.logopedu, psihologu), lahko pa pri celotnem timu. Običajno je otrok/mladostnik naenkrat le pri enemu strokovnjaku, občasno pa tudi pri dveh hkrati. Večinoma potekajo pregledi v naših ambulantah, po potrebi otroke opazujemo tudi v vrtcu/šoli ali celo izvedemo del diagnostičnega procesa v vrtcu.

Člani tima med seboj sodelujemo pri skupni oceni otrokove motnje z vidika različnih strok. Iz različnih zornih kotov skušamo razjasniti in osvetliti naravo neke problematike (diagnostična faza) ter uvedemo/svetujemo ustrezno korektivno, svetovalno in/ali terapevtsko obravnavo. Po potrebi svetujemo tudi preglede pri strokovnjakih izven našega tima (npr.nevrolog, avdiolog itd.) ali obravnave (družinska terapija, skupine za samopomoč...). Pogosto se sestanemo s predstavniki šole ali vrtca in strokovnemu osebju svetujemo metode za delo z otrokom. Staršem damo priporočila za delo in vzgojne ukrepe doma. Včasih se odločimo tudi za psihoterapevtsko zdravljenje otroka/mladostnika.

 

V KAKŠNI OBLIKI IZVAJAMO NAŠE OBRAVNAVE:

Individualno delo z otrokom/mladostnikom

 • ocena razvoja na različnih področjih (govor, jezik in komunikacija, samostojnost, kognitivne sposobnosti, motorika, socialni razvoj, adaptivno/prilagoditveno vedenje, učni dosežki...)
 • obravnava otroka (psihološka, logopedska, specialno pedagoška, socialna)
 • svetovanje za usmeritev otrok s posebnimi potrebami v ustrezne programe/vzgojno izobraževalne ustanove
 • svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki;
 • svetovanje družinam ter eventualna usmeritev k družinskim/partnerskim terapevtom

Svetovanje staršem in drugim družinskim članom

 • svetovanje pri spodbujanju razvoja in vzgoji
 • pomoč pri boljšem uvidu v naravo otrokovih/mladostnikovih motenj ter boljšem soočanju s temi težavami
 • svetovane staršem glede vzgoje in pomoči otroku doma
 • ustrezno informiranje o zakonskih predpisih, o delu socialnih služb
 • organiziranje ogledov različnih ustanov za otroke s posebnimi potrebami

Sodelovanje z drugimi ustanovami

 • vrtci, šole, centri za socialno delo, zavodi....

 

STALNI ČLANI TIMA:

 • logoped
 • medicinska sestra
 • psiholog
 • specialist klinične psihologije
 • specialni pedagog
 • socialni delavec

 

SODELUJEMO TUDI Z:

 • foniatrom
 • mobilnim specialnim pedagogom
 • nevrofizioterapevtom
 • nevrologom
 • otorinolaringologom
 • pedopsihiatrom
 • pediatrom
 • razvojnim pediatrom
 • svetovalno službo v vrtcu, šoli
 • učitelji
 • vzgojitelji
 • po potrebi tudi z drugimi strokovnjaki

Urniki in kontakti

Napredno iskanje