Natisni stran

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

Je del zdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZD Ljubljana), ki obravnava specifično populacijo odvisnih od prepovedanih drog. Je del mreže osemnajstih CPZOPD v Republiki Sloveniji.

Znaki odvisnosti od PAS se razvijejo ob ponavljajoči rabi psihoaktivne snovi (PAS):

• odtegnitveno stanje v obdobjih nenadne prekinitve uporabe PAS,
• povečana toleranca za določeno PAS,
• težave pri kontroli uporabe PAS,
• močna želja po uporabi PAS,
• vztrajanju pri uporabi PAS kljub škodljivim posledicam,
• dajanju večjega pomena uporabi PAS kot drugim dejavnostim in obveznostim

Uporabniki se vključujejo v:

• vzdrževalni substitucijski program ali
• program ambulantne detoksikacije (zdravljenje z nadomestnimi zdravili pri odvisnih od opioidov) ter
• v psihosocialno obravnavo.

V CPZOPD se v sklopu obravnave pacientov na substitucijski terapiji izvaja naslednje dejavnosti:

• psihosocialna podpora uporabnikom z motiviranjem za pozitivne spremembe v načinu njihovega življenja
• svetovanje in pomoč ob vzpostavljanju in vzpostavitvi abstinence,
• usmerjanje v druge programe zdravljenja odvisnosti, ki so na voljo v slovenskem prostoru
• obravnava odvisnih s pridruženo duševno motnjo
• psihološka specialistična obravnava
• sekundarna preventiva pri odvisnih od prepovedanih drog (preverjanje prisotnosti s krvjo prenosljivih bolezni, svetovanje v primeru ugotovljene okužbe – usmerjanje in podpora pri zdravljenju odkritega hepatitisa C, cepljenje proti hepatitisu B, informiranje o učinkih in posledicah zlorabe ter varni uporabi PAS, poučevanje ukrepov ob predoziranju)
• testiranje urina na prisotnost PAS (psihoaktivnih substanc)